Lubaczów – historia

Gród ruski założony zapewne w X w., wzmiankowany w 1214 r. W jego sąsiedztwie powstały trzy osady otwarte. Objęty został przez króla Kazimierza Wielkiego w 1340 r. W miejscu grodu powstał warowny, drewniany zamek. Prawa miejskie Lubaczów …

CIESZANÓW

Miasto (ok. 1900 mieszk.) położone nad rz. Brusieńką, siedziba urzędu gminy.

Osada istniała tu w X-XI w. i na jej terenie prowadzony był wytop żelaza. Miasto zostało lokowane zapewne w końcu XV w. i zasiedlone osadnikami z Mazowsza. Rozwijało …

HUTA RÓŻANIECKA

Nazwa wsi związana jest z istniejącą tu niegdyś hutą szkła. W jej pobliżu była maziarnia (miejsce wytopu smoły z drewna). W pobliżu wsi znajdują się kamieniołomy wapienia. 16-17 września 1939 r. oddziały 21 Dywizji Piechoty Górskiej toczyły w …

BŁUDEK

Uroczysko w Puszczy Solskiej, w którym znajduje się pomnik i symboliczny cmentarz, wystawione w 1992 r. w miejscu obozu pracy utworzonego przez NKWD i UB jako filia więzienia na Zamku lubelskim, a przeznaczonego głównie dla żołnierzy AK, którzy ujawnili …

Majdan Wielki. Wieś należała do klasztoru Dominikanów w Krasnobrodzie Podklasztorze. 19 września 1939 r. we wsi toczyli boje z Niemcami żołnierze Krakowskiej Brygady Kawalerii pod dow. gen. bryg. Zygmunta Piaseckiego. Ich zadaniem było osłanianie głównych sił podległych gen. dyw. …

Krasnobród – zabytki

Miasto (ok. 3000 mieszk.) na Roztoczu Środkowym, nad Wieprzem (na rzece utworzony jest zalew), siedziba urzędu gminy. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy i doskonały punkt wypadowy na Roztocze. Ośrodek sportów zimowych z wyciągiem narciarskim na stoku Góry Chełmowej.

Zachował się …

Krasnobród – historia

Parafię rzymskokatolicką erygowano tu zapewne w 2 poł. XVI w. Prawa miejskie nadane zostały w 1576 r. staraniem Andrzeja Firleja, odebrane w 1869 r., i ponownie od 1995 r. Od 1598 r., po uzyskaniu przywileju na osiedlanie …

Suchowola. Wieś wzmiankowana w XVI w. jako własność Lipskich.

W XVII w. po zakupieniu przez Tomasza Zamoyskiego została włączona w skład ordynacji zamojskiej. We wrześniu 1939 r. zacięte walki wojsk polskich z Niemcami. 16-19 września 1939 r. walczyły tu …