Trasa Błudek – Rybnica

BŁUDEK

Uroczysko w Puszczy Solskiej, w którym znajduje się pomnik i symboliczny cmentarz, wystawione w 1992 r. w miejscu obozu pracy utworzonego przez NKWD i UB jako filia więzienia na Zamku lubelskim, a przeznaczonego głównie dla żołnierzy AK, którzy ujawnili swoją przeszłość. Obóz działał od października 1944 do marca 1945 r. Więźniowie pracowali w pobliskim kamieniołomie w Nowinach. Zmarłych i zabitych więźniów chowano w sąsiednim zagajniku, maskując ślady pochówków. Akcja oddziałów WiN – doprowadziła do zlikwidowania ok. 20 wojskowych i 2 cywilów, rozbrojenia 120-osobowej załogi obozu i ujęcia, a następnie osądzenia komendanta obozu – była jednak spóźniona, ponieważ znaczna część więzionych została uprzednio wywieziona z obozu w nieznanym kierunku. W latach pięćdziesiątych szczątki ofiar obozu zostały ekshumowane i pochowane zapewne w pobliżu Rotundy zamojskiej.

2 km na pn. znajduje się rez. przyrody „Nowiny”, utworzony w 1990 r. na pow. 3,80 ha, chroniący roślinność wodną i torfowiskową bagien śródleśnych. Występują tu m.in. 3 gatunki rosiczki, bagnica torfowa, bobrek trójlistkowy i grzybień północny.

SUSIEC

Wieś założona została w poł. XVII w. w związku z uruchomieniem tu huty żelaza. We wrześniu 1939 r. w okolicach wsi zacięte walki oddziałów WP z wojskami niemieckimi. W czasie okupacji hitlerowskiej okolice wsi stanowiły bazę dla ruchu oporu, zwłaszcza dla ZWZ-AK. Dokonywane tu były m.in. akcje na przebiegającą w pobliżu linię kolejową, m.in. 5 stycznia 1943 r. oddział AK pod dow. Konrada Bartoszewskiego „Zadory” (później działał pod pseud. „Wir”) zniszczył urządzenia kolejowe i zablokował ruch pociągów na front wschodni.

Obecnie jeden z głównych ośrodków turystycznych na Roztoczu. Punkt początkowy wielu znakowanych szlaków pieszych. Kościół paraf. św. Jana Nepomucena wzniesiony w l. 1866-68, rozbudowany (dobudowa zakrystii) w 1918 r., barokowo-klasycystyczny, murowany, jednonawowy. Wewnątrz obrazy przedstawiające św. Jana Nepomucena i św. Mikołaja pochodzące z XVIII w. Obok kościoła dzwonnica drewniana z lat dwudziestych XX w. W l. 1947-51 tutejszy proboszcz ksiądz Tomza pełnił funkcję kapelana oddziału leśnego WiN pod dow. por. Jana Leonowicza „Burta”. Ksiądz Tomza poległ 11 lutego 1952 r. w okolicach Nowin w zasadzce zorganizowanej przez UB. Pozostałości parku dworskiego z końca XIX w. Pomnik z 1987 r. upamiętniający żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r., partyzantów i cywilów poległych w czasie II wojny światowej. Na cmentarzu rzymskokatolickim pochowanych jest 21 żołnierzy polskich poległych 18-27 września 1939 r. W zagłębieniu terenu w pobliżu campingu silne wywierzysko potoku Jeleń. Poniżej mały zalew młyński zw. Morskim Okiem o głęb. do 6 m i drewniany młyn wodny z 1925 r.

RYBNICA

Wieś nad Łosinieckim Potokiem. Drewniany młyn wodny z 1938 r.