Trasa Majdan Wielki – Hamernia

Majdan Wielki. Wieś należała do klasztoru Dominikanów w Krasnobrodzie Podklasztorze. 19 września 1939 r. we wsi toczyli boje z Niemcami żołnierze Krakowskiej Brygady Kawalerii pod dow. gen. bryg. Zygmunta Piaseckiego. Ich zadaniem było osłanianie głównych sił podległych gen. dyw. Tadeusza Piskora przed planowanym atakiem na Tomaszów Lubelski. W odl. 100 m na wsch. od skrzyżowania dróg pomnik w miejscu rozstrzelania przez hitlerowców 43 jeńców polskich – żołnierzy armii „Kraków” 20 września 1939 r. Żołnierzy początkowo pochowano w pobliżu pomnika, w 1951 r. zostali ekshumowani i przeniesieni na cmentarz wojenny w pobliżu Rotundy zamojskiej.

WÓLKA HUSIŃSKA

We wsi rośnie lipa drobnolistna o obw. 720 cm.

STANISŁAWÓW

Wieś typu ulicówki, założona w 1791 r. i nazwana na cześć Stanisława Kostki Zamoyskiego syna Andrzeja Zamoyskiego. 23 września 1939 r. wieś zajęła Nowogródzka Brygada Kawalerii pod dow. płk. Kazimierza Zelisławskiego. 26 września 1939 r. po walkach w rejonie Krasnobrodu stacjonowała tu 39 Dywizja Piechoty pod dow. gen. bryg. Brunona Olbrychta. Na wsch. od wsi (dojście szlakiem niebieskim) wzgórze Kamień (348 m n.p.m.) – zbudowane z twardych wapieni ostańcowych z okresu trzeciorzędu. Wapienie te były w przeszłości eksploatowane.

DŁUGI KĄT

We wsi przy stacji kolejowej Długi Kąt wytwórnia prefabrykatów budowlanych i tartak. Współczesny kościół polskokatolicki.

PARDYSÓWKA

Część miasta Józefów. 29 marca 1943 r. hitlerowcy spacyfikowali wieś mordując 33 mieszkańców, a innych wywożąc do obozu na Majdanku. W pd. części głównej ulicy pomnik upamiętniający to wydarzenie, wystawiony w 1993 r.

HAMERNIA

Wieś na pograniczu Równiny Biłgorajskiej i Roztocza Środkowego, nad rz. Sopot (prawy dopływ Tanwi). Murowana leśniczówka z poł. XIX w. Przełomowy odcinek rz. Sopot z licznymi progami objęty jest ochroną jako krajobrazowo-leśny rez. przyrody „Czartowe Pole”, utworzony w 1958 r. na pow. 63,71 ha. Przez rezerwat prowadzi ścieżka dydaktyczna. Na jego terenie nad rz. Sopot ruiny murowanej papierni wzniesionej w 1741 r., spalonej w 1883 r. W XVIII w. poniżej papierni wzniesiono również hamernię (zakład metalurgiczny) produkującą urządzenia dla gorzelni, browarów oraz blachę miedzianą. W hamerni zaprzestano produkcji w latach czterdziestych XIX w. Po prawej stronie rzeki pomnik upamiętniający letnie manewry Szkoły Podchorążych Sanitarnych w 1931 r. Obok niewielki cmentarzyk partyzancki, na którym pochowani byli Hieronim Miąc „Korsarz” oraz Malik Ażurów „Tadżyk” (po wojnie ekshumowani na cmentarz w Józefowie).

Za Hamernią rozpoczyna się Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, utworzono go w 1988 r. na pow. 28980 ha. Lasy zajmują prawie 25 000 ha. Park chroni zwarte bory sosnowe, doliny rzek z wodospadami, kompleksy wydm śródlądowych, stanowiska i skupiska rzadkich roślin. Jest ostoją rzadkich zwierząt, zwłaszcza awifauny. Na terenie parku znajdują się 2 rez. przyrody: „Czartowe Pole” i „Nad Tanwią”.