GOŚCIERADÓW

Wieś nad rz. Tuczyn (dopływ Sanny), zespół sołectw o wspólnym pierwszym członie nazwy: Plebański, Ukazowy, Folwark i Kolonia.

W Gościeradowie Plebańskim kościół paraf. św. św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa, murowany, neogotycki, wzniesiony w l. 1908-20 wg proj. Józefa …

STALOWA WOLA

Miasto powiatowe (ok. 71 000 mieszk.), siedziba gminy miejskiej.

Stalowa Wola została założona na terenie wsi Pławo w 1936 r. W l. 1937-39 w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego uruchomiono tu Zakłady Południowe (huta „Stalowa Wola” – pierwszy wytop …

Lipa. Wieś, tartak i nasycalnia podkładów kolejowych oraz wytwórni materiałów budowlanych. Założona w XV w. wśród lasów bielskich (nazwa od wsi Biała). W 1596 r. włączona w skład ordynacji zamojskiej. Mieszkańcy wsi zajmowali się bartnictwem, myślistwem, wyrębem lasu i …

BORÓW

Wieś na Równinie Biłgorajskiej, nad Sanną (prawy dopływ Wisły). 9 sierpnia 1943 r. miało tu miejsce starcie oddziałów NSZ i GL. 2-4 lutego 1944 r. wieś została spacyfikowana przez hitlerowców. Zginęły wtedy 162 osoby.
Kościół paraf. św. św. Andrzeja …

Tarłów. Wieś, siedziba urzędu gminy. Dawniej miasto założone przez Andrzeja Tarłę. Układ urbanistyczny ukształtowany od 1550 r. do końca XVIII w. W XVII w. Tarłów słynął z wyrobów garncarskich. W czasie najazdu szwedzkiego w 1656 r. został zniszczony, co …

STODOŁY

We wsi kościół paraf. św. Teresy, drewniany, wzniesiony w Lasocinie zapewne w XVII w., przebudowany w XVIII i XIX w., przeniesiony na obecne miejsce w 1952 r. Park krajobrazowy z XVIII w.

2 km na pn. Wojciechowice. Wieś, …

Ćmielów. Miasto (ok. 3000 mieszk.) nad rz. Kamienną, na pograniczu Przedgórza Iłżeckiego i Wyżyny Sandomierskiej, siedziba urzędu gminy. Ośrodek przemysłowy – duże Zakłady Porcelany „Ćmielów”.

W XIV w. wzmiankowany pod nazwą Szydłów. Prawa miejskie nadane w 1505 lub 1509 …

GIERCZYCE

We wsi kościół paraf. św. Mikołaja Biskupa, drewniany, wzniesiony w l. 1708-41, dobudowa murowanej zakrystii w 1797 r. Troje drzwi drewnianych z pocz. XVIII w. z płaskorzeźbami na ościeżach. Wyposażenie wnętrza rokokowe z końca XVIII w. Drewniana brama-dzwonnica z …

OPATÓW

Miasto powiatowe (ok. 7000 mieszk.) położone na Wyżynie Opatowskiej, nad rz. Opatówką, siedziba urzędu gminy.

Początkiem osadnictwa była osada otwarta datowana na 1600 lat p.n.e. (okres tzw. kultury trzcinieckiej). W okresie średniowiecza funkcjonował tu gród położony nad doi. Opatówki, …

Lubaczów – zabytki

Miasto powiatowe (ok. 12 800 mieszk.) położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad Lubaczówką (prawy dopływ Sanu). Ośrodek przemysłowy (filia huty „Stalowa Wola”). W okolicy eksploatacja złóż gazu ziemnego z pozyskiwaniem z niego siarki. Działa tu muzeum regionalne i …