Trasa Gierczyce – Malice Kościelne

GIERCZYCE

We wsi kościół paraf. św. Mikołaja Biskupa, drewniany, wzniesiony w l. 1708-41, dobudowa murowanej zakrystii w 1797 r. Troje drzwi drewnianych z pocz. XVIII w. z płaskorzeźbami na ościeżach. Wyposażenie wnętrza rokokowe z końca XVIII w. Drewniana brama-dzwonnica z XVIII w. Park krajobrazowy z XVIII w. Na cmentarzu paraf, murowana kaplica Łempickich z 1900 r.

6 km na pd. Malice Kościelne. Parafia rzymskokatolicka w Malicach Kościelnych została założona w 1121 r. W 2 poł. XVI w. był tu zbór protestancki. W 1635 r. katolicy siłą usunęli stąd protestantów. Wielu z nich wtedy zginęło w walce, wielu zostało powieszonych przez fanatycznych katolików na drzewach w miejscu do dziś zw. Szubienicą. Wydarzenia te historycy określają jako wojnę religijną w Malicach.

Podczas badań archeologicznych prowadzonych we wsi w 1998 r. natrafiono na cmentarz Z I-V w. n.e., na którym pochowane są tylko kobiety i dzieci. Zapewne było to związane ze zwyczajami wojennymi Gotów, którzy odbywali dalekie, trwające niekiedy wiele lat wyprawy wojenne (dochodzili aż do Dunaju), pozostawiając kobiety w specjalnie tworzonych osadach w bezpiecznym miejscu. Podobne cmentarzyska na terenie Polski odnaleziono w okolicach Kleszewa k. Pułtuska i Masłomęcza na pd. od Hrubieszowa.