WOJSŁAWICE

Wieś, siedziba urzędu gminy. Położona na Działach Grabowieckich, nad rz. Wojsławką.

Wzmiankowana w 1434 r„ od 1440 r. miasto na prawie magdeburskim lokowane przez Jana Ligęzę Czyżowskiego herbu Półkozic – kasztelana krasnostawskiego. W 1446 r. miejsce sejmiku ziemi chełmskiej. …

BOŃCZA

Wieś na obszarze Działów Grabowieckich, nad Wojsławką (prawy dopływ Wieprza). Do XVII w. znana pod nazwą Pustotew. Obecna nazwa to nazwa herbu ówczesnych właścicieli wsi Sienickich.

Kościół paraf. św. Stanisława Biskupa, zbudowany przez Mikołaja Sienickiego w 1577 r. jako …

Grabowiec. Wieś na obszarze Działów Grabowieckich, nad Kalinówką (dopływ Wolicy), siedziba urzędu gminy. We wsi izba pamiątek eksponująca zbiory archeologiczne, etnograficzne i numizmatyczne. Działa tu Kapela i Chór Ziemi Grabowieckiej.

Wieś wzmiankowana w 1268 r. jako gród obronny z …

SIENIAWA

Miasto (ok. 2200 mieszk.) na prawym brzegu Sanu.
Jako osada wzmiankowana w 1446 r. Od 1593 r. siedziba rodu Sieniaw skich. Miasto założone w 1676 r. staraniem Mikołaja Hieronima Sieniawskiego. Od 1734 r. do 1944 r. własność Czartoryskich. W …

Bukowina. We wsi kościół filialny Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w 1676 r. z fundacji Akademii Zamojskiej, rozbudowany w l. 1817, 1900 i 1929 r., drewniany, konstrukcji zrębowej. Bez wież, Z barokową sygnaturką umieszczoną pośrodku kalenicy, jednonawowy, z zamkniętym …

TARNOGRÓD

Miasto (ok. 3000 mieszk.), siedziba urzędu gminy. Lokalny ośrodek przemysłowy i usługowy z miejscowym rolnictwem.

Miasto założone w 1567 r. staraniem Stanisława Tarnowskiego. W 1567 r. w Tarnogrodzie powstała parafia prawosławna, przed 1591 r. parafia rzymskokatolicka, a na pocz. …

Rapy Dylańskie. 5 października 1943 r. w sąsiedztwie Rap Dylańskich doszło do dużej bitwy partyzantów AK dowodzonych przez Jana Turowskiego „Norberta”, Edwarda Błaszczaka „Groma” i Adama Hascewicza „Wara” z Niemcami. Partyzanci dokonali wcześniej koncentracji w pobliżu wsi, by zaatakować …

Biłgoraj

Miasto powiatowe (ok. 26000 mieszk.) na Równinie Biłgorajskiej, nad rz. Białą i Czarną Ładą. Siedziba gminy i gminy miejskiej. Lokalny ośrodek przemysłowy (przemysł dziewiarski – zakłady „Mewa”, spożywczy, drzewny, wikliniarstwo oraz włosiankarstwo), węzeł drogowy i dość duża stacja kolejowa …