Sąsiadka. We wsi grodzisko zw. Okopem, które składa się z właściwego owalnego grodu, otoczonego stromym, wysokim na 6 m wałem, oraz dwóch podgrodzi znajdujących się od strony wsch. i pn. i otoczonych niższymi wałami. Datowane jest na wczesne średniowiecze …

Szczebrzeszyn

Miasto (ok. 5600 mieszk.) położone na pograniczu Padołu Zamojskiego, Roztocza Środkowego i Roztocza Zachodniego, nad rz. Wieprz. Siedziba urzędu gminy.

Zachował się d. układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem i siecią ulic dostosowaną do ukształtowania terenu. W rynku murowany ratusz …

Szczebrzeszyn – historia

W średniowieczu na lewym brzegu Wieprza znajdował się gród obronny, zapewne należący do Grodów Czerwieńskich. W sąsiedztwie grodu była przeprawa przez rzekę na szlaku handlowym z Rusi na Małopolskę i do Czech. Przy przeprawie powstała osada, z …

ŁOWCZA

Trasa zaczyna prowadzić zach. granicą Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, a później przecina jego powierzchnię. Sobiborski Park Krajobrazowy utworzono w 1983 r. na pow. 9000 ha. Położony jest we wsch. części Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego, w widłach Bugu i jego dopływu Widawki. Chroni …

SAWIN

Wieś na pograniczu Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki nad rz. Lepietuchą. Siedziba urzędu gminy.

Wieś wzmiankowana w 2 poł. XIV w. jako uposażenie kościoła paraf, w Chełmie. W 1493 r. utworzone zostało staraniem biskupa Macieja ze Starej Łomży miasto …

HORODYSZCZE

Wieś na Polesiu Wołyńskim. Na zach. od drogi Chełm-Włodawa grodzisko wczesnośredniowieczne zw. Dziewiczą Górą, na planie trójkąta ze śladami wału obronnego. Na pd. stoku wzgórza stanowisko roślin kserotermicznych.

3 km na pn. zach. Staw. We wsi park i …

JAROSŁAWIEC

Wieś w pow. Hrubieszów. Zachował się ciekawy układ przestrzenny – okolnica z pocz. XIX w. Murowany klasycystyczny zajazd (obecnie ośrodek kultury) z 1 poł. XIX w. wzniesiony z kredytu Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Od frontu okazały portyk dorycki z umieszczonym …

UCHANIE

Wieś nad rz. Uchanką, siedziba urzędu gminy.

Jako osada wzmiankowane w XIII w. Lokacja miasta w 1484 r. Wtedy też zapewne zaczęli osiedlać się tu Żydzi. Parafia rzymskokatolicka erygowana była w 1484 r. Pierwszy kościół prowadzili paulini, którzy opuścili …