Trasa Lublin – Kurów

Trasa wiedzie drogą główną nr 17. Odcinek z Lublina do Kurowa prowadzi m.in. przez pn. część Wyżyny Lubelskiej (Płaskowyż Nałęczowski) urozmaiconą geomorfologicznie i w zasadzie pozbawioną lasów. Odcinek Kurów-Gończyce to teren równinny, który przecina Wysoczyznę Lubartowską, …

Lublin – Zwiedzanie Trasa 3

Pl. Zamkowy – al. Tysiąclecia – ul. Lwowska – Kalinow-szczyzna – ul. Krzemieniecka – ul. Walecznych – ul. Unicka – ul. Lubartowska – ul. Świętoduska – pl. Władysława Łokietka

Proponowana trasa zwiedzania ma ok. 5,5 …

Lublin – Zwiedzanie Trasa 2

Pl. Władysława Łokietka – Krakowskie Przedmieście – ul. Kapucyńska – ul. G. Narutowicza – ul. Peowiaków – ul. Kościuszki – pl. Litewski – Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – ul. Łopacińskiego – ul. I. Radziszewskiego …

Lublin

Miasto położone jest na pograniczu płaskowyżów: Nałęczowskiego i Świdnickiego oraz Równiny Bełżyckiej, nad rz. Bystrzycą i jej dopływami Czechówką i Czerniejówką. Zajmuje powierzchnię 147,5 km2 i liczy ok. 365 000 mieszkańców. Jest siedzibą władz województwa i powiatu. Lublin to …