Trasa Bukowina – Izabelin

Bukowina. We wsi kościół filialny Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w 1676 r. z fundacji Akademii Zamojskiej, rozbudowany w l. 1817, 1900 i 1929 r., drewniany, konstrukcji zrębowej. Bez wież, Z barokową sygnaturką umieszczoną pośrodku kalenicy, jednonawowy, z zamkniętym trój-bocznie prezbiterium. Wewnątrz 4 obrazy barokowe z XVII w., pochodzące z jednego z kościołów zamojskich, przedstawiające: Adorację Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św.św. Jana Kan-tego i Antoniego (w tle obrazu najstarszy znany widok Zamościa), Nawiedzenie, Adorację Trójcy Świętej przez zakonników i Ofiarowanie Marii w świątyni. Obok kościoła brama-dzwonnica Z 1936 r. Drewniany młyn parowy z łat dwudziestych XX w.

WOLA RÓŻANIECKA

We wsi kilkanaście drewnianych domów i budynków gospodarczych z końca XIX i pocz. XX w.

MAJDAN SIENIAWSKI

Wieś założona w 1 poł. XVII w. początkowo pod nazwą Dobropol. 25 sierpnia 1937 r. miejsce starcia demonstrujących chłopów z policją, zginęło wtedy 15 osób. W czasie okupacji hitlerowskiej wieś była dwukrotnie spacyfikowana, 3 lipca i 28 listopada 1943 r., przez oddziały niemieckie i policję ukraińską. Zabito łącznie 68 mieszkańców wsi. Stąd pochodził wybitny chirurg ortopeda prof. Adam Gruca (1893-1983). Przy współczesnym kościele paraf. św. Mikołaja Biskupa drewniana dzwonnica z poł. XVIII w. Ruina drewnianej cerkwi greckokatolickiej św. Michała Archanioła wzniesionej w 1862 r. Pomniki: z 1972 r. upamiętniający mieszkańców wsi – ofiary II wojny światowej, oraz z 1987 r. ku czci demonstrujących chłopów. Koło przysiółka Końska Ulica, przy moście nad rz. Złotą, w okresie Królestwa Polskiego przebiegała granica pomiędzy zaborem austriackim a rosyjskim.

ADAMÓWKA

Wieś na Płaskowyżu Tamogrodzkim, siedziba urzędu gminy. Wzmiankowana w 1668 r., założona przez Adama Sieniawskiego.

CIEPLICE

Wieś dzieląca się na Cieplice Dolne i Górne. W pierwszej znajduje się ciepłe źródło, woda w miejscu wypływu nie zamarza zimą.

RUDKA

Wieś nad rz. Lubienią w pow. Przeworsk. Założona na przeł. XIII i XIV w. w związku z uruchomieniem tu niewielkiego ośrodka hutnictwa żelaza. Drewniana d. cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z 1693 r., przebudowana w XVIII w., od 1921 r. zamieniona na kościół rzymskokatolicki. Przy cerkwi okazały dąb szypułkowy o obw. pnia 870 cm.

W 1 km na wsch. Izabelin. Wieś założona w miejscu d. folwarku należącego do Czartoryskich, a nazwanego na cześć Izabelli Z Flemingów Czartoryskiej, która założyła tu tzw. ogród zimowy.