Trasa Iłowiec – Kraśniczyn

Iłowiec. We wsi drewniany dwór z 2 poł. XIX w. Murowany spichlerz z końca XIX w. Pozostałości parku. Na zach. krańcu wsi cmentarz z czasów / wojny światowej, na którym pochowanych jest w 29 mogiłach 2001 żołnierzy armii austriackiej.

1 km na zach. od Iłowca – Kalinówka, d. nazywana Monastyrek. We wsi istniała cerkiew greckokatolicka, a przy niej monastyr Bazylianów. W 1875 r. została zamieniona na cerkiew prawosławną przejętą w 1919 r. na kościół rzymskokatolicki. Na terenie Kalinówki d. cerkiew prawosławna, obecnie kościół rzymskokatolicki paraf. Podwyższenia Krzyża Świętego, murowana, wzniesiona w 1880 r., przebudowana w l. 1919-20 (dobudowa wież), i drewniany dwór z 1882 r. (dom nr 91). Na cmentarzu rzymskokatolickim mogiły mieszkańców wsi Wiszenki – ofiar II wojny światowej, oraz grób prof. Pawła Sułmickiego (1909-80), ekonomisty, prorektora SGPiS w Warszawie. Na d. cmentarzu prawosławnym 6 dorodnych lip drobnolistnych.

2 km na pn. zach. od Grabowca rez. przyrody „Broczówka”, utworzony w 1989 r. na pow. 6,17 ha, chroniący erozyjne zbocze lessowe ze zbiorowiskami stepowymi z roślinnością kserotermiczną, grądy i dąbrowę świetlistą.

DREWNIKI

We wsi lipa drobnolistna – pomnik przyrody o obw. pnia 570 cm.

ŻUŁÓW

We wsi w zakładzie dla niewidomych prowadzonym przez ss. franciszkanki ukrywał się w czasie okupacji hitlerowskiej późniejszy prymas Stefan Wyszyński.

KRAŚNICZYN

Wieś, siedziba urzędu gminy.
Dawne średniowieczne miasteczko targowiskowe położone na lewym brzegu Wojsławki. Wzmiankowane w 1564 r., z czworobocznym placem targowym (d. rynkiem) i zajazdem, malowniczo położone na Działach Grabowieckich. Okolice o bogatej rzeźbie terenu, pocięte licznymi wąwozami lessowymi o stromych zboczach (zw. tu debrami). W sąsiedztwie duży kompleks leśny, w którym skupisko potężnych modrzewi o obw. pni do 380 cm. Wzmiankowana w 1564 r. jako miasteczko stanowiące własność Miączyńskich. Był tu rynek, ratusz i karczma (jej budynek zachował się).
Dawna cerkiew unicka, obecnie kościół paraf, rzymskokatolicki Wniebowzięcia Matki Boskiej, wzniesiona w 1. 1840-57, murowana, jednonawowa. Zajazd murowany z pocz. XIX w., wzniesiony w obrębie d. rynku. Założony na rzucie w kształcie litery „U” i składający się z części karczemnej, stanu i części mieszkalnej. Wzdłuż całej elewacji frontowej ciągną się podcienia kolumnowe wspierające znacznie wysunięty okap czterospadowego dachu ze świetlikami. Gładkie elewacje dzielone są pseudopilastrami toskańskimi. Zajazd jest cennym przykładem budownictwa małomiasteczkowego o cechach klasycystycznych. W parku pomnik ku czci żołnierzy i partyzantów poległych w 1. 1939-44.