Trasa Dębowiec – Skierbieszów

DĘBOWIEC

We wsi kapliczka św. Jana Nepomucena, drewniana z 2 poł. XIX w., oraz murowana rządcówka z pocz. XX w. w otoczeniu parku z końca XIX w.

Trasa wkracza w Skierbieszowski Park Krajobrazowy.

Utworzony został w 1955 r. na pow. 35 488 ha, na terenie Działów Grabowieckich. Jego powierzchnia jest silnie zróżnicowana geomorfologicznie. Deniwelacje dochodzą do 100 m, a wys. bezwzględne do 313 m n.p.m. (okolice wsi Dębowiec). Przecięty jest płynącymi równolegle doi. rzek Wojsławki i Wo-licy. Niewielką część parku pokrywają lasy, głównie bukowe z udziałem wiązu górskiego, klonu jaworu i lipy drobnolistnej. Na terenie parku występują rośliny rzadkie i chronione, zwłaszcza wawrzynek wilczełyko i rośliny kserotermiczne. Wśród zwierząt osobliwością są bobry i susły perełkowane. Na terenie parku są rez. przyrody „Broczówka” i „Głęboka Dolina” (Majdan Stary).

SKIERBIESZÓW

Wieś, siedziba urzędu gminy. Przy miejscowej szkole podstawowej niewielka izba muzealna.

Wieś nadana biskupom chełmskim w 1428 r. przez króla Władysława Jagiełłę. Parafia we wsi wzmiankowana była w 1436 r. Do 1822 r. Skierbieszów był miastem. W XIX w. należał do Mościckich (z tej rodziny pochodził prezydent Ignacy Mościcki), później do Wydżgów. W końcu listopada 1942 r. wieś jako pierwsza na Zamojszczyźnie została wysiedlona przez Niemców dla kolonistów niemieckich.

Kościół paraf. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Dominika, murowany, wzniesiony w XVII w., przebudowywany w XVIII i XIX w. Resztki parku założonego w sąsiedztwie d. siedziby biskupów chełmskich w XVIII w., przekomponowanego w XIX w. na krajobrazowy (dworski). Rośnie w nim m.in. okaz platanu klonolistnego. Na cmentarzu rzymskokatolickim, d. także greckokatolickim i prawosławnym, mogiły żołnierzy AK poległych w 1. 1940-44. Na pn. zach. od wsi przy drodze do Kolonii Dulnik cmentarz z I wojny światowej, na którym w 15 mogiłach zbiorowych pochowanych jest 50 żołnierzy armii rosyjskiej i 320 żołnierzy armii niemieckiej. Część mogił ma betonowe tablice.