Gliwice – historia

Gliwice należą do najstarszych miast górnośląskich. Powstały w poł. XIII w. Pierwsze prawa miejskie otrzymały prawdopodobnie od Władysława I (księcia opolskiego, założyciela miasta Bytomia). Pierwsze wzmianki historyczne o Gliwicach pochodzą z 2. poł. XIII w. (1276, 1279, …

ZABRZE

Miasto (203 000 mieszk., 220 m n.p.m.) położone na zach. krańcu Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, w rejonie Wyżyny Śląskiej nad rz. Bytomką. Duży ośrodek przemysłu ciężkiego: kopalnie węgla („Zabrze”, „Makoszowy” i „Pstrowski”), koksownie („Zabrze”, „Jadwiga”, „Makoszowy”,,Zaborze”), fabryka maszyn górniczych, fabryka lin …

Zabrze – historia

Współczesne Zabrze to zespół osad rolniczych powstałych w różnych okresach. Najstarsze tradycje mają Biskupice, odnotowane w dokumencie z 1243, wydanym przez księcia opolskiego Mieszka II, stwierdzającym że jest to wieś kościelna. należąca do biskupów wrocławskich. Inna z …

RUDA ŚLĄSKA

Miasto (170 000 mieszk., 200 m n.p.m.) leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim w pd. rejonie Wyżyny Śląskiej nad rz. Kłodnicą (pd. część miasta) i jej dopływami: potokiem Wirek (centralna część miasta) i Bytomką (w pn. części). Poważny ośrodek górnictwa …

Ruda Śląska – historia

Dzieje miasta Ruda Śląska we współczesnych granicach rozpoczynają się od 1959, kiedy to połączono Rudę Śląską i Nowy Bytom. W skład miasta (począwszy od 1951) weszły dotychczas samodzielne miejscowości (Ruda. Godula, Orzegów, Bykowina, Halemba z Kłodnicą …

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Miasto (60 000 mieszk., 275 m n.p.m.) w rejonie źródłowym rz. Rawy na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim, w pd. części Wyżyny Śląskiej. Ośrodek przemysłów: hutniczego (huta „Florian”, Zakłady Metalurgiczne „Silesia”), metalowego (Zakłady Urządzeń Technicznych „Zgoda”), węglowego (kopalnia „Polska”). Siedziba Urzędu Miasta.…

Trasa Racibórz Większyce Krapkowice 55km

Droga główna nr 49. Trasa przebiega przez Kotlinę Raciborską wśród pięknych krajobrazowo wzniesień rozpoczynających się od Raciborza.

RACIBÓRZ

Wyjazd ul. Kozielską na pn.

Odgałęzienie drogi.

■ 1 km na zach. Miedonia (obecnie w granicach Raciborza). …

Rogów Opolski, wieś wzmiankowana w 1335, jako przynależna do dóbr biskupich. Na skarpie nad-odrzańskiej późnorenesansowy zamek-pałac z XVII w. z arkadowymi krużgankami na piętrze, przebudowany w XIX w. Pierwotnie zamek zakonu krzyżackiego templariuszy (1272-1313), następnie należał do rycerzy Piastów śląskich. …

KRAPKOWICE

Miasto (20 100 mieszk., 165 m n.p.m.) nad Odrą i jej dopływem – Osobłogą. Ośrodek przemysłu celulozowego, m.in. Zakłady Papiernicze; przemysłu skórzanego (Spółka Akcyjna „Otmęt”). Urząd Miasta i Gminy.

Osada targowa na przecięciu szlaków handlowych z Wrocławia przez Opole …