Rogów Opolski

Rogów Opolski, wieś wzmiankowana w 1335, jako przynależna do dóbr biskupich. Na skarpie nad-odrzańskiej późnorenesansowy zamek-pałac z XVII w. z arkadowymi krużgankami na piętrze, przebudowany w XIX w. Pierwotnie zamek zakonu krzyżackiego templariuszy (1272-1313), następnie należał do rycerzy Piastów śląskich. Od XVIII w. w rękach niemieckich. W 1945 uległ zniszczeniu, odbudowany – zachował częściowo cechy stylowe – renesansu i gotyku. Obecnie mieszczą się tu zbiory specjalne Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Opolu. W zbiorach m.in. druki z XVI i XVII w. (Iliada z 1525, „Fragmenta” Jana Kochanowskiego z 1608) czy inkunabuły wykonane w drukarni Piotra Schóffera w Moguncji (współpracownika Jana Gutenberga) z 1499 z unikatowym gotyckim drzeworytem.

W zabytkowym parku (17 ha) okazy dębów, lip drobnolistnych i buków. W stawie (obok bramy) paproć wodna pływająca salwinia (Salvinia natans). Na terenie parku groby żołnierzy francuskich poległych w 1807.

We wsi kościół paraf, z XIII w., przebudowany w XVI w. o cechach gotycko-renesansowych. Wieża z późniejszego okresu.

FOLWARK

Wieś Jakuba Łakoty, przywódcy buntu chłopskiego z 1785, skazanego przez władze pruskie na 12 lat więzienia i karę chłosty.

WINÓW

Wieś, na której mokrych łąkach rosną rzadkie rośliny, m.in. owadożerna rosiczka okrągłolistna (Drosera mtundifolia) i lilia złotogłów (Lilium martagoń).