Trasa Racibórz Większyce Krapkowice

Trasa Racibórz Większyce Krapkowice 55km

Droga główna nr 49. Trasa przebiega przez Kotlinę Raciborską wśród pięknych krajobrazowo wzniesień rozpoczynających się od Raciborza.

RACIBÓRZ

Wyjazd ul. Kozielską na pn.

Odgałęzienie drogi.

■ 1 km na zach. Miedonia (obecnie w granicach Raciborza). Wieś znana już w XII w. W l. 1595-1602 miejscowi chłopi występowali przeciw ich właścicielom — rodzinie Bieczów. Stacje hydrograficzne, m.in. pomiar stanu wody w Odrze.

RUDNIK

Wieś powstała w XII w.

W XIV w. należała do zakonu bożogrobców i dominikanów w Raciborzu.

W XVI w. należała do polskich rodzin Raszczyckich,

Kozłowskich, Starzyńskich,

Goczałkowskich. Na pocz. XVIII w. pierwszym nauczycielem polskiej szkoły był Jan Magiera. W 1766 chłopi ze wsi Rudnik wystąpili w obronie swej polskiej szkoły.

SZONOWICE

Wieś założona w XIV w. We wsi park, a także kapliczka z pocz. XIX w. z barokową rzeźbą św. Jana Nepomucena.

Granica woj. katowickiego i opolskiego.

CIĘŻKOWICE

Wieś w woj. opolskim. Pierwsza wzmianka z 1402. Pierwotna nazwa Czeszkowice. W centrum wsi pałac z XVII w., przebudowany. Wewnątrz dekoracje stiukowe sufitów. Obok zabudowania gospodarskie oraz skromny park.

POLSKA CEREKIEW

Stara osada na szlaku handlowym z pd. na pn. Pierwsza wzmianka z 1418 o wsi z kościołem. W 1830 wieś liczyła 71 domów i 423 mieszkańców. W 1925 na 1228 mieszkańców 58 mówiło językiem polskim i 789 językiem polskim i niemieckim.

Kościół z 1617 fundacji hr. Oppersdorfa, powiększony przez hr. Gaszynę w 1767, wystrój barokowy i rokokowy. We wnętrzu barokowe rzeźby i epitafia. Wokół kościoła stary cmentarz, na którym zachowały się tablice nagrobne (XVIII i XIX w.), m.in. żeliwne płyty. Poniżej kościoła pałac z XVII w. W budynku bramnym kartusz herbowy i wieża zegarowa. Pałac jest zabezpieczoną ruiną (spalony w 1945). Zamek zbudował F. Oppersdorf w 1617, w następnych latach przebudowany.

Odgałęzienie drogi w prawo do wsi Zakrzów. Osada wzmiankowana w 1285 posiadała już kościół. W 1830 liczyła 818 mieszkańców. W 1920 na 1334 mieszkańców wsi 1219 posługiwało się wyłącznie językiem polskim, a w 1925-1377 osób i 750 językiem polskim i niemieckim.

DŁUGOMIŁOWICE

Wieś wzmiankowana w 1418 (posiadała już kościół). Obecny neogotycki kościół pochodzi z 1871, odbudowany w 1947. W 1925 na 248 mieszkańców 235 używało języka polskiego i 6 polskiego i niemieckiego.

■ 4 km na zach. wieś Gierałtowice, znana już w 1418. W 1556 powstała tu szkoła. W 1925 na 351 mieszkańców 71 mówiło po polsku i 196 po polsku i niemiecku. We wsi drewniany kościół z XV w. oraz dzwonnica z dzwonami, na których napisy w języku polskim.

Skrzyżowanie dróg: w lewo do Głubczyc (29 km). Po prawej stronie drogi Reńska Wieś. Jest to jedna ze starszych osad. W 1532 nosiła nazwę Rinska Wieś. W 1864 założono we wsi parową fabrykę cukru (cukrownię). Ze źródła w Reńskiej Wsi dostarczano wodę rurami do twierdzy w Koźlu. W 1925 na 1914 mieszkańców wsi 700 mówiło wyłącznie językiem polskim, 589 językiem polskim i niemieckim. W latach międzywojennych osada znana była z patriotycznej działalności jej polskich mieszkańców oraz kultywowania ludowych obrzędów – topienie marzanny i gaik.

WIĘKSZYCE

Osada Większyce znana była już w 1516. W XIX w. należała do barona Gruttschrebera, a następnie radcy Heymenna, który wokół zamku założył park i sad. We wsi i na terenie majątku czynny był w XIX w. wiatrak, od 1845 warzelnia cukru. W 1925 na 746 mieszkańców 605 posługiwało się wyłącznie językiem polskim, a 192 – językiem polskim i niemieckim.

Skrzyżowanie dróg: w prawo Koźle (3 km) – wariant trasy 10. W lewo Głogówek (18 km – trasa 12 i 9), Prudnik (40 km).

POBORSZÓW

Wieś w woj. opolskim znana już w 1532. W osadzie dzwonnica z 1862. W 1925 na 836 mieszkańców za język ojczysty 57 uznało niemiecki, 580 polski, a 189 posługiwało się obydwoma.

MECHNICA

Wieś w woj. opolskim, wzmiankowana w 1243. W 2. poł. XIX w. należała m.in. do Wincklerów-Nassa i Józefa Mleczki. W 1925 na 1051 mieszkańców wsi 165 podało język niemiecki za ojczysty, 175 język polski, a 713 posługiwało się w życiu codziennym obydwoma językami.

ŻYWOCICE

We wsi rozgałęzienie dróg: w lewo do Głogówka (17 km).

KRAPKOWICE

Przez miasto biegną dwie trasy główne: z Katowic przez Racibórz, Głubczyce, Głogówek do Opola i z Opola przez Głogówek, Głuchołazy do Nysy.