Kock – Zabytki

Zachował się zabytkowy układ urbanistyczny z XV XVIII w. Rynek o wymiarach 120×125 m zajęty częściowo przez skwer i dworzec autobusowy. Kościół paraf. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z l 1779-82 proj. Szymona Bogumiła Zuga, klasycystyczny, jednonawowy, murowany …

Kozłówka. Wieś na Wysoczyźnie Lubartowskiej. Siedziba Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Murowany pałac wzniesiono w l. 1735-42 dla Michała, a następnie Franciszka Bielińskich, zapewne wg proj. Józefa II Fontany, w stylu późnego baroku. Budowli patronowała francuska zasada „entre court et …

Lubartów

Miasto powiatowe (ok. 24000 mieszk.) położone na Wysoczyźnie Lubartowskiej, nad Wieprzem. Siedziba urzędów gminy i gminy miejskiej. Ośrodek przemysłu materiałów budowlanych, szklarskiego, garbarskiego, spożywczego. Działa tu Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Muzeum Regionalne.

Miasto założone w 1543 r. staraniem Piotra …

Trasa Wola Okrzejska –  Okrzeja

WOLA OKRZEJSKA – Wieś na Wysoczyźnie Żelechowskiej, w pobliżu źródeł rz. Okrzejki. Siedziba Muzeum Biograficznego Henryka Sienkiewicza. Miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza (1846-1916) – pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla (1905 r. za „Quo vadis”). Wieś była …

Trasa Adamów – Hordzieżka

ADAMÓW – Wieś nad rz. Grabówką, na Wysoczyźnie Żelechowskiej. Siedziba urzędu gminy (pow. Łuków). Od zach. duży zespól stawów hodowlanych.

W l. 1539-1867 miasto, założone przez Adama i Hieronima Rusieckich herbu Rawicz. Pierwotnie pod nazwą Jadaromin. …

Wola Gułowska. Wieś położona nad rz. Czarną, dopływem Tyśmienicy.

Lokowana na terenie dóbr gułowskich przed 1508 r. W poł. XVI w. właściciel dóbr Hieronim Rusiecki zbudował kaplicę. W 1633 r. zostali tu sprowadzeni z Krakowa ojcowie karmelici trzewiczkowi. Nowi właściciele …

Trasa Lublin – Michów

Trasa prowadzi drogą drugorzędną nr 809 do Przytoczna, dalej drogami lokalnymi. Odcinek z Lublina do Michowa znajduje się początkowo w pn. części Wyżyny Lubelskiej, a następnie na Wysoczyźnie Lubartowskiej.

Jest urozmaicony geomorfologicznie i w zasadzie pozbawiony …

Lublin – Zwiedzanie Trasa 3

Pl. Zamkowy – al. Tysiąclecia – ul. Lwowska – Kalinow-szczyzna – ul. Krzemieniecka – ul. Walecznych – ul. Unicka – ul. Lubartowska – ul. Świętoduska – pl. Władysława Łokietka

Proponowana trasa zwiedzania ma ok. 5,5 …

Lublin – Zwiedzanie Trasa 2

Pl. Władysława Łokietka – Krakowskie Przedmieście – ul. Kapucyńska – ul. G. Narutowicza – ul. Peowiaków – ul. Kościuszki – pl. Litewski – Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – ul. Łopacińskiego – ul. I. Radziszewskiego …