KUŹNIA RACIBORSKA

Miasto (5500 mieszk., 195 m n.p.m.) nad rz. Rudą w Kotlinie Raciborskiej. Zakłady przemysłu metalowego („Rafamet” Fabryka Obrabiarek), produkujące m.in. obrabiarki do obróbki kół taboru kolejowego, frezarki bramowe, odlewy z żeliwa i aluminium. Osada leśna wokół powstałej w …

MARKOWICE

Dawniej wieś w Kotlinie Raciborskiej, dziś w obrębie Raciborza. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1247 (budowa drewnianego kościoła). Od 1313 (decyzją księcia Leszka raciborskiego) własność klasztoru Dominikanek w Raciborzu. W latach międzywojennych wieś nazywano „twierdzą polskości na Górnym …

Trasa Racibórz – Chałupki 25km

Droga drugorzędna. Trasa biegnie równolegle do doliny Odry. Na trasie warto zwiedzić Tworków i Zabełków.

RACIBÓRZ

Wyjazd ul. Skłodowskiej na pd.

SUDÓŁ

Wieś z przełomu XIII i XIV w. Do 1335 należała do biskupa wrocławskiego …

RACIBÓRZ

1. Baszta więzienna 2. Renesansowe kamieniczki 3. Statua maryjna 4. Kościół parafialny NMP 5. Kościół św. Jakuba 6. Budynek dawnej szkoły ewangelickiej i gimnazjum 7. Kościół odpustowy Matki Boskiej 8. XIX-wieczna kapliczka, tzw. pomnik zgody 9. Zamek piastowski 10. …

Racibórz – historia

Jeden ze starszych grodów nadodrzańskich istniejących na przełomie IX i X w., wspomniany po raz pierwszy w 1108 w Kronice Galla Anonima. Następnie występował jako gród kasztelański, a od 1177 jako stolica księstwa raciborskiego. Pierwszym księciem był …

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Centrum Wodzisławia Śląskiego ok. 9 km na pd.-wsch. Miasto (70 700 mieszk., 285 m n.p.m.) na Płaskowyżu Rybnickim nad rzeczką Leśnicą, prawym dopływem rz. Piotrówki wpadającej do Olzy. Ośrodek przemysłu węglowego (kopalnie, „1 Maja”, „Marcel”), chemicznego (Zakłady Koksochemiczne …

Wodzisław Śląski – historia

Początki osady wodzisławskiej sięgają XI w. Jej pierwotnej lokalizacji upatruje się w rejonie dzisiejszego Grodziska, chociaż równolegle w źródłach z 1239 wspomina się o grodzie jedłownickim (dziś w obrębie miasta). W 1242 oba grody zniszczyli Tatarzy, …

RYBNIK

Miasto (144 300 mieszk., 230 m n.p.m.) na Płaskowyżu Rybnickim u ujścia rz. Nacyny do Rudy, prawego dopływu Odry w centrum Rybnickiego Okręgu Węglowego. Ważny ośrodek przemysłu węglowego — siedziba Rybnickiej Spółki Węglowej (kopalnie „Ignacy”, „Jankowice”, „Chwałowice” i „Rymer”), …

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Miasto (103 500 mieszk., 240 m n.p.m.) na pd. Płaskowyżu Rybnickiego, w bocznej dolince rz. Szatkówki, prawego dopływu Olzy. Siedziba Urzędu Miasta.

Wiadomości o wsi Jastrzębie pochodzą z przełomu XV i XVI w. W l. 1859-62 odkryto tu źródła …

ŻORY

Miasto (67 000 mieszk., 255 m n.p.m.) na Płaskowyżu Rybnickim nad rz. Rudą. Zaplecze mieszkaniowe dla pobliskich kopalni w Świerklanach i Suszcu. Siedziba: ABB Signal ZWUS Ltd., ABB „Zamech”, filii Cieszyńskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych „Celma”, Korporacji Budowlanej „Fadom”, Zakładów …