Kuźnia Raciborska

KUŹNIA RACIBORSKA

Miasto (5500 mieszk., 195 m n.p.m.) nad rz. Rudą w Kotlinie Raciborskiej. Zakłady przemysłu metalowego („Rafamet” Fabryka Obrabiarek), produkujące m.in. obrabiarki do obróbki kół taboru kolejowego, frezarki bramowe, odlewy z żeliwa i aluminium. Osada leśna wokół powstałej w 1641 huty żelaza. W 1804 w osadzie robotniczej powstała szkoła. Na pocz. XX w. fabryka maszyn.

■ 6 km na pn. wieś Dziergowice znana już w XIV w. (Dzirgowice) jako najdłuższa ulicówka. W 1610 powstał tu kościół parafialny z fundacji hr. Oppersdorfa oraz szkoła. Wieś znana jest z aktywnego życia polskiego. W 1919 powstał tu 100-osobowy chór mieszany „Jutrzenka” dyrygowany przez Antoniego Zgrzebnioka oraz koło Związku Polaków w Niemczech, Polskokatolicki Związek Młodzieży, skupiający 45 członków – organizacjami kierował murarz Julian Jacek (zginął w obozie koncentracyjnym w Buchenwal-dzie). Z Dzietgowic pochodzi również prezes Górnośląskiego Zjednoczenia Rolników – Pazurek oraz August Klimek, działacz zjednoczenia.

■ 4 km na zach. Turze, wieś nad Odrą. W XVII w. była tu przystań, skąd towary płynęły w dół Odry. W 1750 Franciszek Czech i Mateusz Skorupa stanęli na czele buntu chłopskiego. W latach międzywojennych powstała tu prywatna polska szkoła, której organizatorami byli robotnicy Sobota, Rózga, Czogota. We wsi neogotycki kościół z XIX w.

Z Kuźni Raciborskiej wyjeżdżamy w kierunku wsch. do wsi Rudy. Droga biegnie wzdłuż rzeki Ruda. W 1992 największy pożar w Europie strawił 9060 ha lasów.