FRAMPOL

Miasto (ok. 1600 mieszk.) w pd. części Roztocza Zachodniego. Siedziba urzędu gminy. Ośrodek tradycyjnego tkactwa i garncarstwa.
Frampol założony został w 1705 r. przez Franciszka Butlera. Przywilej lokacyjny uzyskał zapewne w 1738 r. (lub w 1773 r.). Parafia erygowana …

Mokrelipie. We wsi parafia rzymskokatolicka erygowana była w 1403 r. Pierwotny kościół fundowany był przez Mikołaja z Latyczyna. Wl. 1547-97 służył jako zbór kalwiński. Część wsi została włączona w 1621 r. do ordynacji zamojskiej.
Obecny kościół paraf Znalezienia Krzyża …

Radecznica. Wieś, siedziba urzędu gminy. Do wsi w 1667 r. sprowadzeni zostali bernardyni, dla których biskup Mikołaj Świrski ufundował drewniany kościół i klasztor. Kościół wybudowany w miejscu, gdzie według miejscowej tradycji w 1664 r. objawiał się św. Antoni. Wkrótce …

Turobin. Wieś nad rz. Por, siedziba urzędu gminy.
Jako osada nadany w 1389 r. Dymitrowi z Goraja przez króla Władysława Jagiełłę. Lokacja miasta nastąpiła w 1420 r. Wzmianki o mieszkających tu Żydach pochodzą z 1420 r. Istnienie filialnego kościoła …

GIEŁCZEW

6-9 września 1914 r. w rejonie Giełczwi doszło do zaciętej bitwy wojsk austriackich i niemieckich z rosyjskimi. Bitwa była częścią wielkiej ofensywy galicyjskiej. Wzięły w niej udział IV Armia Rosyjska (Korpus Grenadierów, Korpus Gwardii, III Korpus Kaukaski i 82 …

Głusk. Dawna wieś (obecnie dzielnica Lublina) na Płaskowyżu Świdnickim, nad Czerniejówką (dopływ Bystrzycy), siedziba urzędu gminy. Prawa miejskie 1688-1869. W Głusku urodził się w 2 poł. XVIII w. Abraham Abbe, jeden z pionierów Haskali (żydowskiego ruchu oświeceniowego) w Polsce.…

HREBENNE (granica państwa)

Wieś na Roztoczu Wschodnim. Znajdują się tu drogowe i kolejowe przejścia graniczne polsko-ukraińskie.

Wieś założona na pocz. XV w. przez osadników wołoskich. W 1472 r. wzmiankowana tu była cerkiew prawosławna, zamieniona w 1596 r. na greckokatolicką, którą …

Kniazie. Wieś utworzona z dwóch wsi Lubyczy Kameralnej i Lubyczy Kniazie. Założona zapewne w XV w. przez osadników wołoskich. W XIX w. znajdowała się tu kamera, czyli komora celna, na granicy zaboru austriackiego i Królestwa Polskiego. W nocy z …

Huta Lubycka. Wieś lokowana w końcu XVI w. Do pierwszego rozbioru Polski była własnością królewską. W pobliżu (ok. I km) wsi blisko 90 radzieckich betonowych schronów bojowych z l. 1940-41, wystawionych wzdłuż linii demarkacyjnej radziecko-niemieckiej ustalonej w 1939 r. …