Trasa Głusk – Piotrków Pierwszy

Głusk. Dawna wieś (obecnie dzielnica Lublina) na Płaskowyżu Świdnickim, nad Czerniejówką (dopływ Bystrzycy), siedziba urzędu gminy. Prawa miejskie 1688-1869. W Głusku urodził się w 2 poł. XVIII w. Abraham Abbe, jeden z pionierów Haskali (żydowskiego ruchu oświeceniowego) w Polsce.

Barokowy ratusz z przeł. XVII i XVIII w., częściowo rekonstruowany w 1934 r. Parterowy z mieszkalnym poddaszem. Drewniany dom z 2 poł. XVIII w. Ruina synagogi. Pomnik w formie ohelu upamiętniający ofiary kilku egzekucji, których dokonali hitlerowcy w latach II wojny światowej na cmentarzu Żydowskim. Pomnik ten wg proj. Stanisława Machnika odsłonięto w 1995 r.

CZERNIEJÓW

We wsi murowany kościół paraf. św. Wawrzyńca, wzniesiony w l. 1608-11, rozbudowany przez wydłużenie nawy w l. 1913-15 wg proj. Władysława Siennickiego. Ołtarz główny późnorenesansowy z pocz. XVII w. z obrazami z okresu jego powstania: św. św. Wawrzyńcem i Agnieszką, w nasadzie Koronacja Matki Boskiej, a w predelli „Zwiastowanie” i „Boże Narodzenie”. Obok murowane dzwonnica z XVII w., plebania z XIX w. i organistówka z 1906 r.

JABŁONNA PIERWSZA

Wieś, siedziba urzędu gminy Jabłonna. Tu 12 kwietnia 1942 r. hitlerowcy dokonali publicznej egzekucji 27 więźniów z Zamku lubelskiego. 23 lipca 1944 r. miejscowy oddział BCh wraz z żołnierzami Armii Czerwonej zaatakował wycofującą się kolumnę wojsk niemieckich. We wsi murowany pałac wzniesiony w l. 1910-12. W sąsiedztwie liczne budynki folwarczne z końca XIX i 1 poł. XX w. Pałac otacza park krajobrazowy z XIX w. Drewniany wiatrak koźlak wzniesiony w latach dwudziestych XX w.

PIOTRKÓW DRUGI

11 km na pd. zach. Bychawa. Miasto (ok. 5400 mieszk.) położone na wyniosłości Giełczewskiej, nad Kosarzewką (prawy dopływ Bystrzycy), siedziba urzędu gminy, lokalny ośrodek przemysłowy (cegielnia, wytwórnia obuwia tekstylnego). Działa tu Bychawskie Towarzystwo Regionalne.
W XIV w. wzmiankowana jako siedziba parafii rzymskokatolickiej. Prawa miejskie nadane w 1537 r. W XVII w. miejsce synodów ariańskich. W 1869 r. utrata praw miejskich. W 1958 r. ponownie nadanie praw miejskich.
Zachowany układ urbanistyczny z XVI-XIX w. Murowany, późno-renesansowy kościół paraf. św. Jana Chrzciciela sprzed 1639 r., spalony w 1675 r. odbudowany w l. 1695-1702, przebudowane prezbiterium i dobudowane skarpy od pn. i zach. w l. 1861-1879, rozbudowany w kierunku zach. od 1989 r. Ołtarz główny klasycystyczny z XIX w. z kopią obrazu „Chrzest Chrystusa” Jakuba Callota z 1667 r., a wykonaną przez Andrzeja Olesia w 1933 r. Kamienna płyta nagrobna z herbem Jastrzębiec Andrzeja Myszkowskiego starosty lubaczowskiego (zm. 1604). Zachowana drewniana dzwonnica z 1862 r., mur z bramą z 1914 r., murowana plebania z 1902-1914 r., w której dwa barokowe gobeliny flamandzkie ze scenami ze Starego Testamentu wykonane w XVII w. Murowana organistówka z 1892 r. oraz drewniany spichlerz z wozownią z ok. 1863 r. Dawna murowana bóżnica z 1810 r. (ul. Kościuszki 9) – obecnie magazyn. Kaplica grobowa Duniewskich z 1884 r. na cmentarzu grzebalnym. Murowana kapliczka św. Jana Nepomucena z poi. XVIII w. (ul. Zamkowa). Murowana kapliczka z XIX w. (ul. Partyzantów). Murowany szpital z 1909 r. (ul. Wyzwolenia), przy szpitalu: d. kaplica, d. magazyn, d. pralnia oraz brama. W miejscu zw. Podzamczem ruiny murowanego pałacu z ok. 1730 r., przebudowanego w 1802 r., w stanie postępującej ruiny od 1888 r., częściowo rozebranego w l. 1934-1935. Położony na wzniesieniu, na rzucie prostokąta, dwukondygnacjowy, z czterema alkierzami. Pozostałości fosy ziemnej z XVI w. Pozostałości parku z XVIII w. otaczającego murowany dwór Z l. 1890-98. W sąsiedztwie murowany czworak z końca XIX w., murowana obora oraz ruiny drugiej obory z końca XIX w., dwa murowane spichlerze oraz ruiny trzeciego z końca XIX w. Pomiędzy centrum Bychawy a Podzamczem rez. przyrody „Podzamcze” utworzony w 1974 r. na pow. 3,40 ha dla ochrony roślinności kserotermicznej.

5 km na pd. zach. od Bychawy – Gałęzów. Miejsce urodzin poety i pamiętnikarza Kajetana Koźmiana (1771—1856). Drewniany dwór z XVIII w. przebudowany w l. 1886-1938 i 1957, zachowany też murowany dom z częścią gospodarczą Z przeł. XIX i XX w. oraz park krajobrazowy z pocz. XIX w.

PIOTRKÓW PIERWSZY

Wieś – znany ośrodek kultywowania zwyczajów i obrzędów ludowych. Drewniany dwór z pocz. XX w. w otoczeniu parku z XIX w. We wsi oraz w najbliższej okolicy kilka cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej.