Trasa Rachodoszcze – Adamów

Rachodoszcze

We wrześniu 1939 r. w rejonie wsi Rachodoszcze i Feliksówka miały miejsce zacięte walki jednostek polskiego Frontu Środkowego z 68 dywizją niemiecką. 23 września 1939 r. przechodziły tędy Wołyńska Brygada Kawalerii pod dow. płk. Juliana Filipowicza i Brygada Kawalerii płk. Adama Zakrzewskiego. 24 września starła się z Niemcami Mazowiecka Brygada Kawalerii pod dow. płk. Jana Karcza. Wchodzące w jej skład 7 pułk ułanów i dywizjon KOP „Rokitno” przełamały pozycje niemieckie pod Feliksówką. Tego samego dnia atak oddziałów pod dow. ppłk. Wincentego Kurka (28 pp z 10 DP, bat. z 10 DP i 11 pułk ułanów z MBK) również przełamał pozycje niemieckie, żołnierze zdobyli pobliską Suchowolę i doszli do Krasnobrodu. We wsi w grudniu 1942 r. i w marcu 1943 r. za pomoc udzielaną partyzantom oraz ludności wysiedlanej z Zamojszczyzny w publicznych egzekucjach hitlerowcy stracili łącznie 46 osób i spalili 22 gospodarstwa. Ku czci ofiar egzekucji pomnik. W lipcu 1943 r. całą ludność wsi (ok. 500 osób) Niemcy wysiedlili i osadzili tu kolonistów niemieckich. W grudniu 1943 r. wieś zasiedloną przez kolonistów niemieckich spacyfikował oddział AK Edwarda Blaszczaka „ Groma
We wsi zachował się dwór drewniany z ok. 1932 r. w otoczeniu parku i drewniane zabudowania z końca XIX i pocz. XX w.

SZEWNIA GÓRNA

2 km na zach. Szewnia Dolna. Wieś na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dawna cerkiew prawosławna, drewniana, wzniesiona w 1905 r., obecnie kościół rzymskokatolicki filialny Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Drewniany dwór zbudowany na przel. XIX i XX w. (pierwotna rządcówka) otoczony parkiem, założonym w XIX w. Pomnik Powstania Zamojskiego odsłonięty w 1989 r. wg proj. G. i B. Markowskich, składający się z 9 głazów umieszczonych na kurhanie ułożonych w kształcie Krzyża Partyzanckiego, upamiętnia większe bitwy partyzanckie w regionie i dowódców głównych oddziałów AK i BCh działających w regionie. Pomnik to także okazały krzyż i kamienne tablice, na których wymienione są nazwiska poległych i mapa z zaznaczonymi miejscami ważniejszych bitew. Pomnik w miejscu egzekucji mieszkańców wsi Szewnia Dolna i Wojda, rozstrzelanych tu przez hitlerowców 31 grudnia 1943 r. po bitwie oddziału BCh z batalionem niemieckim pod Wojdą. W Szewni Dolnej ma swój początek ścieżka historyczno-przyrodnicza do wsi Wojda.

POTOCZEK

We wsi d. cerkiew prawosławna, drewniana, wzniesiona w 1870 r., obecnie kościół rzymskokatolicki filialny św. Stanisława Biskupa. Drewniane zabudowania z końca XIX i pocz. XX w.

2 km na zach. Adamów. Wieś, siedziba urzędu gminy (pow. Zamość). Zespół dworski: drewniany dwór z końca XIX w., rozbudowany w pocz. XX w., oraz pochodzące z końca XIX w. drewniany czworak i murowane: obora, rządcówka i owczarnia. W otoczeniu park z XIX w., z częściowo starszym drzewostanem, w którym aleja lipowo-klonowa składająca się z 20 lip drobnolistnych o obw. pni do 400 cm, 5 jesionów wyniosłych o obw. pni do 270 cm i 2 klonów jaworów o obw. pni do 340 cm. W pobliżu warsztatów mechanicznych SKR grupa 14 lip drobnolistnych o obw. pni do 340 cm. Kapliczka murowana z 1 poł. XIX w.