Trasa Puchaczów – Cyców

PUCHACZÓW

Wieś, siedziba urzędu gminy. Dawniej, pod nazwą Mniejsza Łęczna, była własnością opactwa sieciechowskiego. Prawa miejskie i zmiana nazwy w 1527 r. Od 1773 r. własność Komisji Edukacji Narodowej. W 1869 r. utrata praw miejskich. Pożar w 1880 r. zniszczył wieś całkowicie.

Zachował się układ urbanistyczny z XVI w. Kościół paraf. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, murowany, wzniesiony w l. 1778-1800 wg proj. Józefa Gringenbergera (zakrystia i sygnaturka – późniejsze). Późnobarokowy, jednonawowy. Ołtarz główny rokokowy, boczne barokowo-klasycystyczne. Późno-gotycki krucyfiks pochodzi z pocz. XVI w. Obok murowana dzwonnica z 1854 r. W okresie okupacji w kościele był przechowywany sztandar 25 pp. z Piotrkowa Trybunalskiego. Po wyzwoleniu Puchaczowa został przekazany odtworzonemu 25 pp. z II armii WP i wraz nim przebył szlak bojowy.

4 km na pn. Bogdanka. Wieś na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Założona w XIX w. przez Bogdanowiczów. Stąd wywodził się Kazimierz Bogdanowicz – dowódca oddziału powstańczego w 1863 r. W 1982 r. uruchomiona została tu kopalnia węgla kamiennego „Bogdanka” – pierwsza w Lubelskim Zagłębiu Węglowym obejmującym obszar wsch. Lubelszczyzny i stanowiącym przedłużenie zagłębia łwowsko-wołyńskiego z terenu Ukrainy. Polskie złoża węgla występują w pasie o dł. 180 km i szer. 22 km, zalegają na głęb. ok. 1 km w złożu o miąższości od 0,9 do 2 m. Szacowane są na 40 mld ton, mają wysoką wartość energetyczną. Całe złoże zostało udokumentowane w okresie międzywojennym przez geologa prof Jana Samsonowicza. Należą do złóż trudno dostępnych. Aby je eksploatować, trzeba pokonać trzy warstwy wodonośne. Dotychczas pracuje tu tylko jedna kopalnia, budowę drugiej, w Stefanowie, przerwano.

4 km na pd. Ciechanki. We wsi stoi opuszczony murowany dwór z 2 poł. XIX w. Obok murowane budynki gospodarcze z pocz. XX w. Park z XIX w. o pow. ok. 10 ha. Pomiędzy Ciechankami a Łańcuchowem zaczyna się odcinek przełomowy rz. Wieprz przez tzw. łęczyński guz kredowy.

CYCÓW

Wieś, siedziba urzędu gminy. Znana od XV w. 16 sierpnia 1920 r. żołnierze polscy z 4 brygady jazdy płk. Adama Nieniewskiego, w tym 7 Pułk Ułanów Lubelskich pod dow. mjr. Zygmunta Piaseckiego, rozbili oddział bolszewicki – tzw. grupę bojową Dolota z 58 Sowieckiej Dywizji Strzelców.

Dawna murowana cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła została wzniesiona w 1. 1860-70, w 1875 r. zamieniona na prawosławną, w 1918 r. na kościół rzymskokatolicki Opieki św. Józefa.