Świerszczów

Świerszczów. Wieś znana od pocz. XV w. We wsi d. cerkiew unicka Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowana w 1801 r., w 1875 r. zmieniona na prawosławną. Od 1923 r. kościół rzymskokatolicki św. Bazylego. Drewniana, konstrukcji zrębowej. Zewnątrz i wewnątrz wzmocniona lisicami, oszalowana. Wystawiona na rzucie prostokąta z trójbocznym prezbiterium równym szerokości nawy. Całość przykryta dachem dwuspadowym, który nad prezbiterium przechodzi w trójpołaciowy z sygnaturką pośrodku. W elewacji frontowej niższa kruchta na rzucie kwadratu. Wnętrze przykryte stropami płaskimi belkowymi. Wyposażenie głównie z XVIII i XIX w. W ołtarzu obraz Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej – z XVII w. Przy świątyni dzwonnica drewniana o konstrukcji słupowo-ramowej na planie kwadratu, nakryta dachem namiotowym. Park dworski, pozostałości parku geometrycznego z trzema podwójnymi, równoległymi szpalerami lipowymi oraz pojedynczymi pomnikowymi drzewami: trzema jesionami wyniosłymi o obw. pni 265, 367 i 390 cm, dwiema lipami drobnolistnymi o obw. pni 325 i 440 cm oraz grabem pospolitym o obw. pnia 255 cm. Dwie figury barokowe św.św. Jana Nepomucena i Onufrego z XVIII w. umieszczone na cokołach.

Na pd. od wsi rezerwat przyrody „Jezioro Świerszczów” utworzony w 1959 r. na pow. 46,08 ha, chroniący jezioro eutroficzne z grzybieniem północnym (Nymphaea candida) i aldrowandą pęcherzykowatą (Aldrovanda vesiculosa). Stanowisko reliktowych wierzby lapońskiej i borówkolistnej.