Trasa Krasne – Sitaniec

KRASNE

Wieś w powiecie zamojskim. Po wsch. stronie drogi z Lublina do Zamościa, na pd. zach. od wsi cmentarz z I wojny światowej, na którym pochowanych zostało w 23 zbiorowych mogiłach 8 żołnierzy armii austriackiej i 300 żołnierzy armii niemieckiej. Na cmentarzu spoczywa również polski żołnierz poległy we wrześniu 1939 r. Na wprost wejścia do cmentarza znajduje się odsłonięty w 1985 r. kamień upamiętniający żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.

STARY ZAMOŚĆ

Wieś, siedziba urzędu gminy. Od XV w. własność Zamoyskich. Obecna nazwa po lokowaniu nowego Zamościa. W 1531 r. we wsi wzmiankowane było istnienie parafii rzymskokatolickiej. W l. 1551-91 miejscowy kościół został zamieniony na zbór kalwiński. W 1592 r. staraniem kanclerza Jana Zamoyskiego świątynia ponownie przekazana katolikom obrządku łacińskiego została gruntownie rozbudowana. Kościół paraf. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, murowany, wzniesiony w l. 1592-93 na zrębach wcześniejszej świątyni z 1 poł. XVI w., rozbudowany w XVIII w., przebudowany w 1902 r. Murowana plebania z końca XIX w. Na cmentarzu rzymskokatolickim pochowanych jest 18 żołnierzy polskich poległych 19 września 1939 r. W grobie rodzinnym spoczywa Karol Franciszek Namysłowski(1856-1925)-właściciel Chomęcisk Szlacheckich, absolwent Instytutu Muzycznego w Warszawie, organizator w 1882 r. Orkiestry Włościańskiej występującej stale w kościele w Starym Zamościu, także w Radomiu, Lublinie, w wielu uzdrowiskach, a także na terenie Białorusi, Litwy, Rosji i USA. W repertuarze kapeli było 200 utworów, głównie kompozycji Namysłowskiego z motywami ludowych mazurków, oberków, obertasów i kujawiaków. Od 1915 r. orkiestrę prowadził syn Karola – Stanisław Namysłowski (1879-63). Obecnie jej siedzibą jest Zamość.

CHOMĘCISKA MAŁE

Wieś, miejsce urodzenia i śmierci Karola Franciszka Namysłówskiego (patrz: Stary Zamość). Do 1958 r. na obecnym terenie wsi istniał dwór Namysłowskich.

SITANIEC

Wieś. Parafia rzymskokatolicka była tu erygowana w 2 poł. XV w. Obecny kościół paraf. św. Bartłomieja, murowany, wzniesiono w l. 1907-13 z fundacji Maurycego Zamoyskiego. Obok murowana brama-dzwonnica z l. 1741 -42. Na cmentarzu rzymskokatolickim wyróżnia się pod względem artystycznym nagrobek Cecylii z Sajkiewiczów Halikowej (zm. 1903), przedstawiający całun, pod którym zaznaczone są kształty człowieka trzymającego w rękach kosę i znicz. Autorem rzeźby był Władysław Gruberski (1873-1933), który za tę pracę uhonorowany został nagrodą przez Societe Nationale des Beaux-Arts na wystawie w Paryżu w 1907 r. Ponadto znajdują się tu mogiły 6 żołnierzy polskich poległych 13-22 września 1939 r., pomiędzy którymi rzeźba orła z rozpostartymi skrzydłami.