Opole – Zwiedzanie – Trasa III

Opole – Zwiedzanie – Trasa III

III. Dworzec Główny PKP – ul. Krakowska – ul. Damrota – ul. Kołłątaja (pl. Daszyńskiego) – ul. Kościuszki – ul. Krakowska – ul. Ozimska – ul. Reymonta – pl. Kopernika – ul. Żeromskiego – ul. Grunwaldzka – ul. Katowicka – ul. Ozimska – pl. Teatralny

Z placu dworcowego dochodzimy do ul. 1 Maja, przy której interesujące eklektyczne kamienice z wykuszami pod nr. 11-21. Wykusze domu nr 15 podtrzymują dwaj herosi. Pod nr. 19 pięknie rzeźbione drzwi. Ulicą Krakowską dochodzimy do ul. Damrota, przy której pod nr. 2a budynek banku Powszechna Kasa Oszczędności o ładnym neogotyckim portalu. Pod nr. 4, 6 i 8 modernistyczne budynki, w których siedziby licznych organizacji politycznych i społecznych. Na rogu ul. Kołłątaja i Damrota 2 neorenesansowy monumentalny gmach Powszechnego Banku Gospodarczego.

Skręcamy w ul. Kołłątaja. Pod nr. 10, 12, 8, 6 modernistyczne kamienice o bogatej dekoracji. Wokół pl. Daszyńskiego zabudowa z przełomu XIX i XX w., większość stanowią ciekawe przykłady stylów epoki. W centrum zadrzewionego placu modernistyczna rzeźba – fontanna opolskiej Cerery, dłuta szczecińskiego rzeźbiarza Edmunda Gomanskyego (1906).

Stąd w lewo ul. Kościuszki do ul. Krakowskiej, przy której liczne domy handlowe oraz instytucje i placówki turystyczne Opola. Na rogu ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki biura Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”. Obok (ul. Kościuszki 1) restauracja „Festiwalowa”. Przy ul. Kościuszki 24 Państwowa Filharmonia im. Józefa Elsnera. W pobliżu gmachu pomnik Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego (pl. Wolności). Na jego wysokości skręcamy w ul. Ozimską. Po lewej stronie restauracja i bar „Europa” (pl. Wolności 1), po prawej Biura PP „Orbis” (ul. Krakowska 31). Pod nr. 4 (ul. Ozimska) kino Centrum – „Odra”. Po przeciwległej stronie rozpoczyna się ul. Sempołowskiej, przy której interesująca zabudowa.

Dalej ul. Ozimską, która (podobnie jak ul. Reymonta oraz pl. Kopernika) ma zabudowę z przełomu XIX i XX w. – eklektyczną i neorenesansową. Na rogu ul. Kołłątaja i ul. Ozimskiej Galeria Malarstwa Muzeum Śląska Opolskiego (adaptacja budynku), w której znajdzie miejsce m.in. twórczość Jana Cybisa. Na wysokości ul. Reymonta skręcamy w lewo w kierunku pl. Kopernika. Przy ul. Reymonta 9 interesująca secesyjna kamienica z ornamentem przedstawiającym dwa dęby (od drugiej kondygnacji). Przy pl. Kopernika zwracają uwagę kamienice eklektyczno-klasycy-styczne pod nr. 3, 4 i 5 oraz targowisko „Cytrusek”. Pod nr. 1 i 2 biura związków i towarzystw oświatowych. Za budynkiem, przy ul. Kośnego 2, Teatr Lalek im. Alojzego Smolki, w którym odbywają się od 1962 Festiwale Teatrów Lalkowych. Założony został w 1949 przez Alojzego Smolkę, twórcę polskiego teatrzyku kukiełkowego w Opolu w 1937. Od 1959 w obecnej siedzibie. Teatr zaliczany jest do najciekawszych w kraju.

Dalej ul. Żeromskiego do ul. Grunwaldzkiej. Skręcamy w prawo. Ulica willowa z zabudową z 2. poł. XIX i pocz. XX w. Większość budynków ma ładną dekorację elewacji, neorenesansową, barokową, klasycystyczną czy eklektyczną. Na uwagę zasługuje neorenesansowa willa pod nr. 6/8 oraz charakterystyczne wille nr 5, 15-16. Na rogu ul. Grunwaldzkiej i ul. Matejki, w ogrodzie probostwa kościoła Księży Jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, rzeźba św. Sebastiana z 1680. Przy ul. Matejki neobarokowy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z nowoczesną fasadą i bryłą od strony wejścia. Wewnątrz ołtarz główny, ołtarze boczne i ambona późnobarokowe. Obok nowy budynek Xaweranum Duszpasterstwa Akademickiego (ul. Matejki). Również przy ul. Matejki, pod nr. 7 – Opolska Szkoła Zarządzania i Administracji, Policealne Studium, a pod nr. 12 Księgarnia Akademicka.

Dalej ul. Grunwaldzką, przy której m.in. pod nr. 23 Okręgowa Izba Lekarska w Opolu, pod nr. 28 hotel „Zacisze” Spółdzielni Odra i nr. 31 Domy Akademickie Uniwersytetu Opolskiego (m.in. Dom Studencki „Kmicic”).

Skręcamy w lewo w ul. Katowicką, przy której m.in. Domy Studenta Uniwersytetu Opolskiego i Domy Słuchacza Medycznego Studium Zawodowego. Dalej dochodzimy do cmentarza wojennego Armii Radzieckiej. Na cmentarzu 87 mogił zbiorowych i 80 indywidualnych. Spoczywa w nich 218 żołnierzy i oficerów poległych 24 I 1945 podczas walk o Opole. W centrum cmentarza pomnik z 1947.

Przy ul. Oleskiej zlokalizowano pierwotnie wyższe uczelnie Opola (obecnie Uniwersytet i Politechnika rozlokowane są w różnych punktach miasta). W 1954 rozpoczęła pracę Wyższa Szkoła Pedagogiczna (założona w 1950 we Wrocławiu), od 1994 Uniwersytet Opolski (Oleska 48). Dziś kształci na studiach stacjonarnych i zaocznych na pięciu wydziałach: ekonomicznym, teologicznym, filologicznym, historyczno-pedagogicznym oraz matematyczno-fizyczno-chemicznym. Wyższa Szkoła Inżynierska powstała w 1966 z punktu konsultacyjnego studiów wieczorowych Politechniki Śląskiej, działającego tu od 1959. Uczelnia kształci inżynierów w zakresie budowy maszyn, inżynierii lądowej i elektrotechniki. Od X 1996 Politechnika Opolska (pierwszy rok studiów). Przy ul. Katowickiej, w kierunku pd., pl. Mickiewicza. Na skwerze obok kościoła św. św. Piotra i Pawła popiersie Adama Mickiewicza autorstwa Piusa Welońskiego, ufundowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego z Opola w 1965. Po prawej, przy ul. K. Miarki 48, Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej (do 1996 Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu). Na budynku tablica z medalionem prof. dra hab. inż. Oswalda Mateja (1936-1983), syna ziemi opolskiej, wybitnego uczonego i pedagoga, dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej, wieloletniego rektora WSI w Opolu. Budynek d. gimnazjum zbudowany w l. 1911-13.