GIEŁCZEW

6-9 września 1914 r. w rejonie Giełczwi doszło do zaciętej bitwy wojsk austriackich i niemieckich z rosyjskimi. Bitwa była częścią wielkiej ofensywy galicyjskiej. Wzięły w niej udział IV Armia Rosyjska (Korpus Grenadierów, Korpus Gwardii, III Korpus Kaukaski i 82 …

Głusk. Dawna wieś (obecnie dzielnica Lublina) na Płaskowyżu Świdnickim, nad Czerniejówką (dopływ Bystrzycy), siedziba urzędu gminy. Prawa miejskie 1688-1869. W Głusku urodził się w 2 poł. XVIII w. Abraham Abbe, jeden z pionierów Haskali (żydowskiego ruchu oświeceniowego) w Polsce.…