Trasa Ignasin – Fajsławice

IGNASIN

We wsi pozostałości murowanych zabudowań folwarcznych: czworaka, chlewu i owczarni z końca XIX w. Krzyż i tablica (odsłonięte w 1990 r.) upamiętniają oddział WiN Antoniego Kopaczewskiego „Lwa”. We wsi na przeł. 1945 i 1946 r. pracowała tajna drukarnia Inspektoratu Lubelskiego WiN prowadzona przez „Lwa”. Podczas obławy zorganizowanej przez UB 8 września 1946 r. w Ignasinie poległ „Lew” oraz 5 jego żołnierzy.

BONIEWO

We wsi cmentarz z I wojny światowej, na którym murowana kaplica z 1915 r.

FAJSŁAWICE

Wieś na terenie Wyniosłości Giełczewskiej, siedziba urzędu gminy.

Wzmiankowana w XV w. pod nazwą Falisławice. 24 sierpnia 1863 r. miała miejsce tu duża bitwa oddziałów powstańczych pod dow. Karola Krysińskiego, Wagnera i Józefa Ruckiego (łącznie ok. 1600 ludzi) z przeważającymi liczebnie wojskami rosyjskimi. Bitwa zakończyła się klęską powstańców, których 200 poległo, 170 było rannych, 600 dostało się do niewoli.

Kościół paraf. św. Jana Nepomucena, murowany, wzniesiony w l. 1791-95 wg proj. Joachima Hempla, spalony w 1915 r., odbudowany w 1. 1916-20. Fasada późnobarokowa, trójdzielna, w górnych niszach posągi św.św. Piotra i Pawła. Obok murowana dzwonnica z przeł. XIX i XX w. oraz kostnica i częściowo rozebrana plebania – obydwie murowane, wzniesione w końcu XIX w. Na cmentarzu przykościelnym pomnik nagrobny inż. Macieja Bayera (1804-61) – oficera wojsk polskich i inżyniera, budowniczego szosy z Zamościa do Piasków (ukończonej w 1835 r.). Murowany dwór z 2 poł. XVIII w., przebudowany w 1907 r. wg proj. Tomasza Pajzderskiego oraz w 1946 r. W sąsiedztwie budynki folwarczne z XIX i 1 poł. XX w. Zespół dworski otacza park z 2 poł. XVIII w. Drewniany młyn wodny (obecnie elektryczny) z pocz. XX w. Na cmentarzu rzymskokatolickim usytuowanym w miejscu zw. „górką ariańską” murowana kaplica grobowa Florkowskich z 1910 r„ wzniesiona wg proj. Tomasza Pajzderskiego, groby oraz pomnik powstańców 1863 r., mogiły 9 żołnierzy polskich z grupy „Chełm” poległych 26 września 1939 r. i groby mieszkańców Fajsławic oraz pobliskich Oleśnik rozstrzelanych przez hitlerowców w maju 1942 r.