Trasa Biskupice – Łańcuchów

BISKUPICE

Miejscowość położona w regionie rolniczym, na Płaskowyżu Świdnickim. Wieś wzmiankowana w 1425 r. jako własność biskupów krakowskich. Od 1450 r. prawa miejskie uzyskane dzięki staraniom kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, utracone w 1869 r. W 1941 r. powstała tu konspiracyjna Organizacja Wojskowa „Wilki”. Zachował się układ urbanistyczny z XV w. Kościół paraf. św. Stanisława Biskupa, murowany, wzniesiony w l. 1712-27, kilkakrotnie przebudowywany. Późnobarokowy, jednonawowy. Podwyższenie wież w I. 1907-14. Wyposażenie wnętrza rokokowe z 2 poł. XVIII w. Nad wejściem scena „Wskrzeszenie Pio-trawina” z 1956 r. namalowana przez Antoniego Michalaka. Plebania późnobarokowa z 1730-33 r. Na cmentarzu paraf, murowane kaplice grobowe Radzimińskich z 1832 r. i Popławskich z końca XIX w. W miejscu zw. Grodziskiem cmentarz żydowski o pow. 0,7 ha, zaniedbany, z ok. 20 nagrobkami, z których najstarszy pochodzi z 1772 r.

5 km na pn. – Łysołaje. Wieś w dol. Wieprza, wzmiankowana w XVIII w. Murowany, eklektyczny dwór Popławskich z 1904 r. Obok murowane kaplica z 1934 r. i kordegarda z pocz. XX w. Park krajobrazowy z XIX w., przekomponowany na pocz. XX w., w nim ok. 50 gatunków i odmian drzew, w tym katalpa bigoniowata, glediczja trójciemiowa, lipa srebrzysta, lipa krymska, żywotnik zachodni i modrzew polski. Murowane zabudowania folwarczne z pocz. XX w.

8 km na pn. drogą przez Łysołaje – Jaszczów. We wsi drewniany dwór (dom nr 107) wzniesiony w 1812 r., który był własnością gen. Ludwika Kickiego (1799-1831) – uczestnika wojny polsko-austriackiej (1809 r.) i polsko-rosyjskiej (1831 r.), poległego w bitwie pod Ostrołęką. Parterowy z portykiem o dwóch parach kolumn. W sąsiedztwie murowane resztki zboru ariańskiego wzniesionego na przeł. XVI i XVII w. Kopiec ziemny – wg przekazów grób ariański. W otoczeniu dworu park z XIX w. Murowany dwór Z pocz. XX w. – obecnie szpital. Murowany budynek dworca kolejowego z lat osiemdziesiątych XIX w.

10 km na pn. drogą przez Łysołaje – Milejów. Wieś nad Wieprzem, siedziba urzędu gminy. Ośrodek przemysłu spożywczego (przetwórstwo owocowo-warzywne). W okolicy liczne zagłębienia krasowe.

Kościół paraf Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, murowany, wzniesiony w l. 1855-59 wg proj. Konstantego Hendigera, eklektyczny, jednonawowy, rozbudowany w 1991 r. Ołtarze klasycystyczne z czasów budowy. Kopia „ Cudu św. Jana Kantego” z XVIII w. wykonana według zaginionej kompozycji Szymona Czechowicza. Obok dzwonnica murowana, wzniesiona w l. 1855-59. Drewniany dwór powstał w 1903 r. wg proj. Jana Heuricha mł. Obok murowana gorzelnia z końca XIX w. i resztki parku z XIX w. Dawna cukrownia, murowana, z 1906 r. (obecnie przetwórnia owoców i warzyw).

15 km na pn. – Łańcuchów. Most na Wieprzu.