Izbicko – Nakło

IZBICKO, wieś gminna.

W parku krajobrazowym pałac neobarokowy z XVIII w. odbudowany ze zniszczeń wojennych. Dziś mieści się tutaj technikum rolnicze. Kościół paraf, z poł. XIX w. W okolicy Izbicka liczne stawy obfitujące w ptactwo wodne. Występują tu także rzadkie rośliny, m.in. kotewka – orzech wodny (Trapa natans).

■ 2 km na pd. wieś Otmice, w której zabudowania folwarczne w kształcie podkowy z pocz. XIX w. oraz kapliczki z poł. XIX w.

■ 7 km na pd. zach. Kamień Śląski. Miejscowość pielgrzymkowa, miejsce urodzenia św. Jacka Odrowąża (1183-1257), założyciela prowincji polskiej dominikanów. Od XII w. własność polskiego rodu Odrowążów, a następnie m.in. Larischów i Strachwitzów. W parku ze stamdrzewiem pałac z XVIII w., przebudowany. Od 14 XII1990 własność Kurii Diecezjalnej w Opolu. W przyziemiu sklepiony krużganek, podobnie jak parterowe komnaty. Odrestaurowano kaplicę zamkową pw. św. Jacka. Kościół barokowy z XVII w., przebudowany. Od 1892 istnieje w Kamieniu Śląskim klasztor Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP i Niepokalanego Poczęcia. W l. 1957, 1966 i 1994 odbywały się w Kamieniu uroczystości związane z 700-leciem śmierci oraz 400-leciem kanonizacji św. Jacka. W granicach wsi wapiennik z XIX w. W kierunku zach. (droga do Górażdży) rezerwat leśny „Kamień” – utworzony w 1858 w celu ochrony brekinii, czyli brzęku (Sorbus torminalis). Rzadko spotykany w Polsce gatunek drzew. Obok kościoła paraf, (od 24 V1980) głaz narzutowy o obw. 830 cm (24 tony).

NAKŁO, wieś.

Na lewo droga do Tamowa Opolskiego (3 km) i Kamienia Śląskiego (7 km). We wsi pomnik przyrody – jawor pospolity o obw. 320 cm.

■ 2 km na zach. wieś Tarnów Opolski, w której kościół z XV w. z wieżą czołową z XVIII w. o barokowym hełmie z latarnią. We wnętrzu prezbiterium zachowało gotycki charakter.

■ 2 km na pn. wsch. wieś Raszowa, barokowy kościół wieżowy z 1794.

Skrzyżowanie dróg, w prawo do Ozimka (15 km).

WALIDROGI, wieś.

Odgałęzienie dróg: na wsch. do Ozimka przez Daniec, na pd. do Tamowa Opolskiego i Kamienia Śląskiego.

■ 5 km na pn.-wsch. wieś Daniec, w której murowane domy z XIX w., w lesie sosna o obw. 275 cm.

Odgałęzienie drogi do Dębią i Dębskiej Kuźni.

■ 3 km na pn. wsch. wieś Dębie, w której w XVI w. istniała kuźnica książąt opolskich. Dziś nad rz. Chrząstawą nieczynny młyn wodny.

GRUDZICE

Dawna osada słowiańska. W 1910 we wsi mieszkało 1032 Polaków. W latach międzywojennych działało tu Towarzystwo Młodzieży, Sekcja Przysposobienia Rolniczego, Gromada Zuchów. Czynna była szkoła mniejszościowa. W Grudzicach urodził się Józef Dobis (1914—1945), znany działacz Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, zginął w Dachau. W ogrodzie nadleśnictwa Grudzice jałowiec o obw. 195 cm.