STRZELCE OPOLSKIE

Miasto (22 000 mieszk., 240 m n.p.m.) położone na pn. skłonie Garbu Tarnogórskiego Wyżyny Śląskiej. Stolica podregionu – ziemi strzeleckiej. Centrum przemysłu wapienniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Opolwap”). Wielka cementownia „Strzelce Opolskie”, Fabryka Maszyn i Urządzeń „Agromet-Pionier” i …

Ujazd

Miasto (3000 mieszk., 200 m n.p.m.) położone na pd. skłonie Garbu Tarnogórskiego Wyżyny Śląskiej, na prawym brzegu rz. Kłodnicy. Ma charakter osiedla i ośrodka usługowego dla zakładów przemysłowych Kędzierzyna-Koźla. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy.

Pierwotnie wieś biskupa wrocławskiego (1155) …

GLIWICE

Miasto (216 000 mieszk., 220 m n.p.m.) nad rz. Kłodnicą i jej prawym dopływem Bytomką, położone na zach. skłonie Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego Wyżyny Śląskiej. Ośrodek przemysłu chemicznego (Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., „Chemi-Erg” S.A., „Izo-Erg”, Zakład Tworzyw Sztucznych, Przedsiębiorstwo Wyrobów Chemicznych …

ZABRZE

Miasto (203 000 mieszk., 220 m n.p.m.) położone na zach. krańcu Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, w rejonie Wyżyny Śląskiej nad rz. Bytomką. Duży ośrodek przemysłu ciężkiego: kopalnie węgla („Zabrze”, „Makoszowy” i „Pstrowski”), koksownie („Zabrze”, „Jadwiga”, „Makoszowy”,,Zaborze”), fabryka maszyn górniczych, fabryka lin …

RUDA ŚLĄSKA

Miasto (170 000 mieszk., 200 m n.p.m.) leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim w pd. rejonie Wyżyny Śląskiej nad rz. Kłodnicą (pd. część miasta) i jej dopływami: potokiem Wirek (centralna część miasta) i Bytomką (w pn. części). Poważny ośrodek górnictwa …

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Miasto (60 000 mieszk., 275 m n.p.m.) w rejonie źródłowym rz. Rawy na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim, w pd. części Wyżyny Śląskiej. Ośrodek przemysłów: hutniczego (huta „Florian”, Zakłady Metalurgiczne „Silesia”), metalowego (Zakłady Urządzeń Technicznych „Zgoda”), węglowego (kopalnia „Polska”). Siedziba Urzędu Miasta.…

Trasa Racibórz Większyce Krapkowice 55km

Droga główna nr 49. Trasa przebiega przez Kotlinę Raciborską wśród pięknych krajobrazowo wzniesień rozpoczynających się od Raciborza.

RACIBÓRZ

Wyjazd ul. Kozielską na pn.

Odgałęzienie drogi.

■ 1 km na zach. Miedonia (obecnie w granicach Raciborza). …

Trasa Mikołów Borowa Wieś Bujaków Orzesze Leszczyny Rybnik 33km

Trasa biegnie przeważnie drogami drugorzędnymi, lecz w niezwykle malowniczym terenie Garbu Mikołowskiego na pd. krańcu Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, a dalej po Płaskowyżu Rybnickim.

MIKOŁÓW

Wyjazd z Mikołowa w kierunku pd.-zach. drogą nr …

KRAPKOWICE

Miasto (20 100 mieszk., 165 m n.p.m.) nad Odrą i jej dopływem – Osobłogą. Ośrodek przemysłu celulozowego, m.in. Zakłady Papiernicze; przemysłu skórzanego (Spółka Akcyjna „Otmęt”). Urząd Miasta i Gminy.

Osada targowa na przecięciu szlaków handlowych z Wrocławia przez Opole …

GŁOGÓWEK

Miasto (6700 mieszk., 200 m n.p.m.) położone nad rz. Osobłogą, lewym dopływem Odry, na Płaskowyżu Głubczyckim. Centrum gospodarcze, handlowe i kulturalne rolniczego regionu. W mieście Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Stalen”, Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Piast”, Zakłady Zbożowo-Młynarskie.

Pierwsza wzmianka o osadzie …