Ćmielów. Miasto (ok. 3000 mieszk.) nad rz. Kamienną, na pograniczu Przedgórza Iłżeckiego i Wyżyny Sandomierskiej, siedziba urzędu gminy. Ośrodek przemysłowy – duże Zakłady Porcelany „Ćmielów”.

W XIV w. wzmiankowany pod nazwą Szydłów. Prawa miejskie nadane w 1505 lub 1509 …

OPATÓW

Miasto powiatowe (ok. 7000 mieszk.) położone na Wyżynie Opatowskiej, nad rz. Opatówką, siedziba urzędu gminy.

Początkiem osadnictwa była osada otwarta datowana na 1600 lat p.n.e. (okres tzw. kultury trzcinieckiej). W okresie średniowiecza funkcjonował tu gród położony nad doi. Opatówki, …

Lubaczów – zabytki

Miasto powiatowe (ok. 12 800 mieszk.) położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad Lubaczówką (prawy dopływ Sanu). Ośrodek przemysłowy (filia huty „Stalowa Wola”). W okolicy eksploatacja złóż gazu ziemnego z pozyskiwaniem z niego siarki. Działa tu muzeum regionalne i …

CIESZANÓW

Miasto (ok. 1900 mieszk.) położone nad rz. Brusieńką, siedziba urzędu gminy.

Osada istniała tu w X-XI w. i na jej terenie prowadzony był wytop żelaza. Miasto zostało lokowane zapewne w końcu XV w. i zasiedlone osadnikami z Mazowsza. Rozwijało …

Krasnobród – zabytki

Miasto (ok. 3000 mieszk.) na Roztoczu Środkowym, nad Wieprzem (na rzece utworzony jest zalew), siedziba urzędu gminy. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy i doskonały punkt wypadowy na Roztocze. Ośrodek sportów zimowych z wyciągiem narciarskim na stoku Góry Chełmowej.

Zachował się …

SÓL

Wieś-łańcuchówka ciągnąca się na przestrzeni 8 km w dol. Białej Łady. We wsi d. cerkiew prawosławna, murowana, z 1872 r., w miejscu wcześniejszej drewnianej cerkwi greckokatolickiej wzmiankowanej 1620 r. Od 1919 r. kościół rzymskokatolicki paraf. św. Michała Archanioła, rozbudowany …

Zwierzyniec

Miasto (ok. 3700 mieszk.) położone nad rz. Wieprz i jej dopływem Świerszcz (Świrszcz), na terenie Roztocza Środkowego, urząd gminy, siedziba Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. W Zwierzyńcu-Rudce zalew utworzony na Wieprzu.

Kościół filialny św. Jana Nepomucena, murowany, barokowy, zbudowany …

Szczebrzeszyn

Miasto (ok. 5600 mieszk.) położone na pograniczu Padołu Zamojskiego, Roztocza Środkowego i Roztocza Zachodniego, nad rz. Wieprz. Siedziba urzędu gminy.

Zachował się d. układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem i siecią ulic dostosowaną do ukształtowania terenu. W rynku murowany ratusz …

Grabowiec. Wieś na obszarze Działów Grabowieckich, nad Kalinówką (dopływ Wolicy), siedziba urzędu gminy. We wsi izba pamiątek eksponująca zbiory archeologiczne, etnograficzne i numizmatyczne. Działa tu Kapela i Chór Ziemi Grabowieckiej.

Wieś wzmiankowana w 1268 r. jako gród obronny z …

SIENIAWA

Miasto (ok. 2200 mieszk.) na prawym brzegu Sanu.
Jako osada wzmiankowana w 1446 r. Od 1593 r. siedziba rodu Sieniaw skich. Miasto założone w 1676 r. staraniem Mikołaja Hieronima Sieniawskiego. Od 1734 r. do 1944 r. własność Czartoryskich. W …