ZABRZE

Miasto (203 000 mieszk., 220 m n.p.m.) położone na zach. krańcu Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, w rejonie Wyżyny Śląskiej nad rz. Bytomką. Duży ośrodek przemysłu ciężkiego: kopalnie węgla („Zabrze”, „Makoszowy” i „Pstrowski”), koksownie („Zabrze”, „Jadwiga”, „Makoszowy”,,Zaborze”), fabryka maszyn górniczych, fabryka lin …

Zabrze – historia

Współczesne Zabrze to zespół osad rolniczych powstałych w różnych okresach. Najstarsze tradycje mają Biskupice, odnotowane w dokumencie z 1243, wydanym przez księcia opolskiego Mieszka II, stwierdzającym że jest to wieś kościelna. należąca do biskupów wrocławskich. Inna z …