RACIBÓRZ

1. Baszta więzienna 2. Renesansowe kamieniczki 3. Statua maryjna 4. Kościół parafialny NMP 5. Kościół św. Jakuba 6. Budynek dawnej szkoły ewangelickiej i gimnazjum 7. Kościół odpustowy Matki Boskiej 8. XIX-wieczna kapliczka, tzw. pomnik zgody 9. Zamek piastowski 10. …

Racibórz – historia

Jeden ze starszych grodów nadodrzańskich istniejących na przełomie IX i X w., wspomniany po raz pierwszy w 1108 w Kronice Galla Anonima. Następnie występował jako gród kasztelański, a od 1177 jako stolica księstwa raciborskiego. Pierwszym księciem był …