Ćmielów. Miasto (ok. 3000 mieszk.) nad rz. Kamienną, na pograniczu Przedgórza Iłżeckiego i Wyżyny Sandomierskiej, siedziba urzędu gminy. Ośrodek przemysłowy – duże Zakłady Porcelany „Ćmielów”.

W XIV w. wzmiankowany pod nazwą Szydłów. Prawa miejskie nadane w 1505 lub 1509 …

OPATÓW

Miasto powiatowe (ok. 7000 mieszk.) położone na Wyżynie Opatowskiej, nad rz. Opatówką, siedziba urzędu gminy.

Początkiem osadnictwa była osada otwarta datowana na 1600 lat p.n.e. (okres tzw. kultury trzcinieckiej). W okresie średniowiecza funkcjonował tu gród położony nad doi. Opatówki, …

Lubaczów – historia

Gród ruski założony zapewne w X w., wzmiankowany w 1214 r. W jego sąsiedztwie powstały trzy osady otwarte. Objęty został przez króla Kazimierza Wielkiego w 1340 r. W miejscu grodu powstał warowny, drewniany zamek. Prawa miejskie Lubaczów …

Krasnobród – historia

Parafię rzymskokatolicką erygowano tu zapewne w 2 poł. XVI w. Prawa miejskie nadane zostały w 1576 r. staraniem Andrzeja Firleja, odebrane w 1869 r., i ponownie od 1995 r. Od 1598 r., po uzyskaniu przywileju na osiedlanie …

Zwierzyniec – historia

Na pocz. XVII w. Jan Zamoyski wzniósł tu drewniany pałacyk myśliwski, założył zwierzyniec i pstrągarnię. Powstały zwierzyniec, w którym przebywały żubry, łosie, jelenie, samy, daniele, dziki, rysie, a później także dzikie konie tarpany, został otoczony wysokim parkanem …

Szczebrzeszyn – historia

W średniowieczu na lewym brzegu Wieprza znajdował się gród obronny, zapewne należący do Grodów Czerwieńskich. W sąsiedztwie grodu była przeprawa przez rzekę na szlaku handlowym z Rusi na Małopolskę i do Czech. Przy przeprawie powstała osada, z …

SIENIAWA

Miasto (ok. 2200 mieszk.) na prawym brzegu Sanu.
Jako osada wzmiankowana w 1446 r. Od 1593 r. siedziba rodu Sieniaw skich. Miasto założone w 1676 r. staraniem Mikołaja Hieronima Sieniawskiego. Od 1734 r. do 1944 r. własność Czartoryskich. W …

TARNOGRÓD

Miasto (ok. 3000 mieszk.), siedziba urzędu gminy. Lokalny ośrodek przemysłowy i usługowy z miejscowym rolnictwem.

Miasto założone w 1567 r. staraniem Stanisława Tarnowskiego. W 1567 r. w Tarnogrodzie powstała parafia prawosławna, przed 1591 r. parafia rzymskokatolicka, a na pocz. …

Biłgoraj – historia

Na miejscu późniejszego miasta w poł. XIV w. zostali osiedleni z polecenia króla Ludwika Węgierskiego bojarzy ruscy. W 2 poł. XVI w. Biłgoraj był własnością prywatną i należał do Adama Gorajskiego – podkomorzego lubelskiego. W 1578 r. …

BEŁŻEC

Wieś na Roztoczu Środkowym, siedziba urzędu gminy. Węzeł komunikacyjny (duża stacja PKP).

Wzmiankowana w XVI w. jako własność Bełżeckich. Dzięki staraniom Samuela Lipskiego w 1607 r. miała miejsce lokacja miasta, ale okazała się niezbyt trwała – przed 1676 r. …