GLIWICE

Miasto (216 000 mieszk., 220 m n.p.m.) nad rz. Kłodnicą i jej prawym dopływem Bytomką, położone na zach. skłonie Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego Wyżyny Śląskiej. Ośrodek przemysłu chemicznego (Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., „Chemi-Erg” S.A., „Izo-Erg”, Zakład Tworzyw Sztucznych, Przedsiębiorstwo Wyrobów Chemicznych …

Gliwice – historia

Gliwice należą do najstarszych miast górnośląskich. Powstały w poł. XIII w. Pierwsze prawa miejskie otrzymały prawdopodobnie od Władysława I (księcia opolskiego, założyciela miasta Bytomia). Pierwsze wzmianki historyczne o Gliwicach pochodzą z 2. poł. XIII w. (1276, 1279, …