Trasa Stodoły – Ożarów

STODOŁY

We wsi kościół paraf. św. Teresy, drewniany, wzniesiony w Lasocinie zapewne w XVII w., przebudowany w XVIII i XIX w., przeniesiony na obecne miejsce w 1952 r. Park krajobrazowy z XVIII w.

2 km na pn. Wojciechowice. Wieś, siedziba urzędu gminy. Początkiem osadnictwa była osada otwarta, datowana na 1600 lat p.n.e. (okres tzw. kultury trzcinieckiej). Kościół paraf. św. Wojciecha. murowany, wzniesiony w 1362 r., gotycki, dobudowa kaplicy Matki Boskiej w 1 poł. XVII w., dobudowa zakrystii w 1686 r. W prezbiterium zespół polichromii przedstawiający świętych i błogosławionych polskich (Anna, Helena, Czesław, Ładysław, Wojciech), dzieło z 1891 r. pędzla Wojciecha Gersona. W kaplicy ołtarz główny wczesnobarokowy z 1 poł. XVII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w. W predelli scena Ukrzyżowania Z klęczącymi postaciami fundatorów kaplicy. Murowana dzwonnica z końca XIX w. Drewniana plebania z XVIII w. Park krajobrazowy z XVIII w.

BIDZINY

We wsi kościół paraf. św. św. Piotra i Pawła, murowany, wzniesiony w l. 1720-30, późnobarokowy. Wnętrze rokokowe z rzeźbami z warsztatu Macieja Polejowskiego. W prezbiterium malowidła barokowe z postaciami fundatorów z czasów budowy kościoła. Murowana dzwonnica z 2 poł. XIX w. Park krajobrazowy z XIX w.

Skrzyżowanie dróg. 6 km na pd. od skrzyżowania dróg – Sobótka.

We wsi w 1893 i 1894 r. w miejscowym majątku Ośniałowskich przebywał na wakacjach malarz Władysław Podkowiński (1866-95). Tu powstały jego znane pejzaże: „Krajobraz ze strumieniem’’, „Krajobraz wiosenny”, „Krajobraz z Sobótki”. Malował też pejzaże w pobliskich Wilczycach („Pole koniczyny”) oraz Bidzinach („Ogród w Bidzinach”).

Kościół paraf. Najświętszej Marii Panny i św. Małgorzaty, murowany, wzniesiony w 1795 r. Wnętrze barokowe. W ołtarzu głównym replika z XVII w. obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej Z Dzieciątkiem z kościoła św. Marka w Wenecji. Według przekazów obraz przywieziony przez Ormian.

Pomnik z 1971 r. ku czci żołnierzy BCh w l. 1942-45.

OŻARÓW

Miasto (ok. 5000 mieszk.), siedziba urzędu gminy.

Tereny miasta zamieszkane były już ok. 1750 r. p.n.e. Mieszkańcy tutejszej osady zajmowali się hodowlą zwierząt, uprawą ziemi i produkcją wyrobów z kamienia. Prawa miejskie nadane w 1569 r. W XVI-XVII w. ośrodek kalwinizmu, był tu zbór, odbyły się dwa synody.

Układ urbanistyczny ukształtowany od 1569 r. do 2 poł. XIX w. Kościół paraf. św. Stanisława Biskupa, murowany, wzniesiony w 1900 r. W ołtarzu głównym obraz św. Stanisława wskrzeszającego Piotrawina z 1677 r. Drewniana dzwonnica z XVIII w. Murowana kaplica grobowa Karskich z 1 poł. XIX w. Dawna synagoga (w sąsiedztwie rynku), murowana, wzniesiona w końcu XVIII w. Cmentarz żydowski na pow. 0,95 ha, zachowało się ponad 100 macew, w tym wiele bogato zdobionych.

Ok. 5 km na pn. od centrum miasta cementownia Ożarów.