Trasa Gościeradów – Zdziechowice Pierwsze

GOŚCIERADÓW

Wieś nad rz. Tuczyn (dopływ Sanny), zespół sołectw o wspólnym pierwszym członie nazwy: Plebański, Ukazowy, Folwark i Kolonia.

W Gościeradowie Plebańskim kościół paraf. św. św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa, murowany, neogotycki, wzniesiony w l. 1908-20 wg proj. Józefa Piusa Dziekońskiego. Obrazy ludowe z 1 poł. XIX w., wg przekazów namalowane przez Tomasza Danielewicza. Zapewne jego autorstwa są także drzwi dwuskrzydłowe z malowanymi z obu stron scenami: Golgoty, św. Genowefy, św. Pawła i sylwetką kościoła św. Magdaleny. W Gościeradowie Ukazowym (siedzibie urzędu gminy Gościeradów) murowany klasycystyczny pałac Prażmowskich z l. 1781-90, na rzucie prostokąta, od frontu dwa ryzality, pomiędzy którymi trzykolumnowy portyk, od ogrodu ryzalit pięcio-osiowy, przed którym taras. Murowane budynki gospodarcze z 1 poł. XIX w. Park geometryczny z XVIII w, w którym łuk triumfalny o trzech przejściach z ok. 1820 r. i aleja lipowa. W 1894 r. właściciel E. Suchodolski przekazał zespół pałacowy Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności.

3 km na pd. wzgórze Kamienna Góra (268 m n.p.m.) – znakomity punkt widokowy na Kotlinę Sandomierską.

4 km na wsch. rez. przyrody „Marynopole” utworzony w 1976 r. na pow. 156,76 ha, chroniący drzewostan jodłowy na pn.-wsch. granicy zasięgu.

5 km na pd. od wsi rez. przyrody „Doły Szczackie” utworzony w 1997 r. na pow. 203,62 ha, aby ochronić zespoły leśne ze stanowiskiem jawora i buka. Teren rezerwatu pocięty jest licznymi wąwozami.

LIŚNIK

We wsi urodził się w 1526 r. Erazm Otwinowski – działacz kalwiński, protektor arian, uczestnik poselstw do Turcji i Szwecji.

5 km na pn. zach. Księżomierz. Tutaj 12 września 1939 r. w ciężkiej walce Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa pik. Stefana Roweckiego (późniejszego gen. „Grota” – dowódcy AK) najpierw odrzuciła Niemców, a następnie oderwała się od nieprzyjaciela i odeszła do Kraśnika.

Kościół paraf. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, drewniany, wzniesiony w 1783 r. Ołtarz główny z końca XVIII w., w bocznych ołtarzach ludowe antepedia z 1840 r. Murowana dzwonnica z 2 poł. XIX w.

OLBIĘCIN

We wsi kościół paraf. św. św. Piotra i Pawła, drewniany, wzniesiony w 1. 1935-38 wg proj. Bohdana Kelles-Krauze. Murowany pałac z końca XIX w., rozbudowany. Murowane budynki gospodarcze z końca XIX w. Park krajobrazowy z XIX w.

15 km na pd. Zdziechowice Pierwsze. We wsi murowany dwór z pocz. XX w. Park krajobrazowy z XIX w.