Opole – Zwiedzanie – Trasa III

Kościół paraf. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, zbudowany w 1 poł. lat dwudziestych (pierwsze msze św. w 1928) dla mieszkańców nowego osiedla mieszkaniowego przy dzisiejszych ulicach T. Kościuszki i St. Dubois z 1923. Świątynia wzniesiona w stylu romańskich bazylik włoskich. Kościół trzynawowy z płaskim, polichromowanym stropem kasetonowym. Ołtarz główny z tronem św. Piotra w kształcie papieskiej mitry z ogromną postacią ukrzyżowanego Chrystusa. Niewielkie ołtarze boczne ze złoconymi płaskorzeźbami. Interesująca ambona i droga krzyżowa (współczesna). Przy wyjściu z kościoła (tylna ściana nawy głównej) dwie monumentalne rzeźby św. Antoniego i Pieta. Przed kościołem barokowa figura św. Jana Nepomucena oraz pomnik „Poległym i zamordowanym za św. Wiarę, Ojczyznę i Godność ludzką” z 1986.

W głębi za kościołem kryta pływalnia (wejście od ul. Ozimskiej 48), zbudowana w l. 1958-62 wg proj. inż. arch. W. Jelnickiego. Posiada dwa baseny, saunę, urządzenia sportowe i rekreacyjne. Przy ul. Katowickiej reprezentacyjne kino „Kraków”.

Ulicą Ozimską w kierunku zach. dochodzimy do pl. Teatralnego. W nowoczesnej zabudowie placu gmach Teatru Ziemi Opolskiej im. Jana Kochanowskiego, zbudowany w l. 1965-74 wg proj. arch. Zygmunta Majerskiego i Juliana Duchowicza, twórców katowickiego Pałacu Młodzieży i zabrzańskiej Hali Ludowej. Teatr Ziemi Opolskiej dysponuje dwiema salami widowiskowymi na 700 i 200 miejsc. Posiada nowoczesne, wysokiej jakości urządzenia techniczne sceny, czyniące go jednym z najlepiej wyposażonych teatrów w Polsce. Odbywają się w nim Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska” (z polską dramaturgią klasyczną) z udziałem teatrów całego kraju.

Państwowy Teatr Ziemi Opolskiej (tak wówczas się nazywał) powstał w październiku 1945 i od początku spełniał wybitną funkcję kulturotwórczą, integrującą środowisko kulturalne Opolszczyzny. W 1949 utworzono przy Teatrze scenę lalkową (dzisiejszy Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki). W gmachu Teatru -Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Opolu.

Przy ul. Ozimskiej 46 jeden z gmachów Uniwersytetu Opolskiego, w którym Wydział Ekonomiczny i Instytut Nauk Społecznych oraz Ośrodek Alliance Francaise.

Obiekty poza trasami

Wyspa Bolko. Z placu dworcowego ul. Korfantego do mostu na Młynówce. Za mostem w lewo wzdłuż Młynówki i dale ul. Powstańców Śląskich. Przez most spacerowy przechodzimy z Wyspy Pasieka na Wyspę Bolko oblaną wodami Odry i Kanału Wińskiego.

Niemal połowę 130-hektarowej wyspy zajmuje park miejski o charakterze lasu łęgowego. Wśród drzew gatunki pochodzenia rodzimego i obcego, a także typowe dla wyspy zbiorowiska łęgowe.

W pobliżu mostu i śluzy Miejski Ogród Zoologiczny. Powstał w 1953 jako zwierzyniec, w dwa lata później przekształcono go w ogród zoologiczny. W 1977 żyło tu ok. 1600 płazów, gadów, ptaków i ssaków i ok. 200 gatunków ryb (w pięknym akwarium). Od 1980 opolskie zoo działa na obszarze 19 ha. Specjalizacją ogrodu jest hodowla bydła Watussi. Jednocześnie opolskie zoo może szczycić się narodzinami kangurów i pierwszymi w Polsce narodzinami niedźwiedzi himalajskich. Tutaj też stała wystawa prezentująca przyrodę Śląska Opolskiego.

W dzielnicy Bierkowice 8 km na pn. zach. od centrum:

1. Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, tel. (0-77) 74-30-21.

Skansen Bierkowicki założono w 1961 przy drodze E 40. Przeniesiono tu z terenu Opolszczyzny kilkadziesiąt drewnianych budowli, będących dokumentami historycznego rozwoju wsi śląskiej. Powstały z nich zagrody gburskie, półgburskie i biedackie.

Do opolskiego skansenu przeniesiono m.in. kościół z Gręboszowa z 1613, XIX-wieczną olejarnię z Bogacicy Nowej, XVIII-wieczną karczmę z Przewozu, kuźnię z Ziemiełowic z 1726, XIX-wieczne wiatraki z Dobrzenia Wielkiego i Grotowic, XVIII-wieczny młyn wodny ze Starych Siółkowic, XVII-wieczny spichlerz dworski ze Sławięcic, XVIII-wieczne spichlerze ganeczkowe z Domaszowic i Ligoty Górnej.

Obiekty zostały zagospodarowane zbiorami etnograficznymi (sprzęt domowy, wytwory rzemiosła), a teren wokół zabudowań uzupełniony o kapliczki, studnie, żurawie, zabytkowe ule itp. Muzeum Wsi Opolskiej organizuje doroczne imprezy folklorystyczne: „Jarmark wielkanocny”, „Kiermasz twórczości ludowej”, ,Jarmark staroci”, „Opolski żniwniok”.

Skansen czynny od 15 IV do 15 X od wtorku do niedzieli w godz. 10-17 (kasy), do godz. 18 zwiedzanie.

2. Hipodrom

W bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Wsi Opolskiej w 1976 oddano do użytku salę aukcyjną dla 2000 widzów (jednocześnie kryta ujeżdżalnia koni) oraz hipodrom do zawodów hippicznych i gonitw konnych.