Opole – Zwiedzanie

Trasa II. Rynek – ul. Zamkowa – ul. Minorytów – pl. Wolności – Mały Rynek – pl. Kopernika.

Obok d. apteki „Pod Lwem” (Rynek 1) skręcamy w ul. Zamkową, przy której kościół i klasztor Franciszkanów. Główne wejście …

Opole.

Miasto (130 600 mieszk., 154 m n.p.m.) wojewódzkie na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rz. Odrą. Ośrodek administracyjny i kulturalny regionu. Centrum handlowe i usługowe Opolszczyzny. Port rzeczny. Drugi co do wielkości po Kędzierzynie-Koźlu ośrodek przemysłowy w województwie …

Opole – Historia

Pierwsza wzmianka o grodzie plemienia Opolan pochodzi z poł. IX w. i odnotowana została przez tzw. Geografa Bawarskiego. Wykopaliska archeologiczne, prowadzone w l. 1930-33 i 1948-78 na Ostrówku, pn. cyplu wyspy Pasieki, potwierdzają ślady osadnictwa słowiańskiego już …

IZBICKO, wieś gminna.

W parku krajobrazowym pałac neobarokowy z XVIII w. odbudowany ze zniszczeń wojennych. Dziś mieści się tutaj technikum rolnicze. Kościół paraf, z poł. XIX w. W okolicy Izbicka liczne stawy obfitujące w ptactwo wodne. Występują tu także rzadkie …

GÓRA ŚW. ANNY

Wzniesienie (400 m n.p.m.) i miejscowość. Góra św. Anny, zwana pierwotnie Chełmem nosiła również nazwę Góry Chełmskiej (m.in. użytej przez Norberta Bonczyka w 1886) i Chełmskiego Wierchu (m.in. Dom Polski „Chełmski Wierch” w Porębie zorganizowany w latach …

Leśnica

Miasto (3100 mieszk., 225 m n.p.m.) nad rzeczką Cedroń na pd. skłonie Grzbietu Chełm, stanowiącego zach. kraniec Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska) ku Niecce Kozielskiej (Kotlina Raciborska). Atrakcyjny ośrodek turystyczny Opolszczyzny. Miasto historycznie związane z walkami powstańczymi pod Górą św. …

STRZELCE OPOLSKIE

Miasto (22 000 mieszk., 240 m n.p.m.) położone na pn. skłonie Garbu Tarnogórskiego Wyżyny Śląskiej. Stolica podregionu – ziemi strzeleckiej. Centrum przemysłu wapienniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Opolwap”). Wielka cementownia „Strzelce Opolskie”, Fabryka Maszyn i Urządzeń „Agromet-Pionier” i …

Strzelce Opolskie – historia

Miasto na starym szlaku handlowym Wrocław – Opole – Kraków. Pierwotnie jako osada targowa i stanica księstwa opolskiego w okresie polowań. Prawa miejskie otrzymały Strzelce prawdopodobnie w 1362, chociaż inni przypisują nadanie ich Bolkowi I księciu …

Ujazd

Miasto (3000 mieszk., 200 m n.p.m.) położone na pd. skłonie Garbu Tarnogórskiego Wyżyny Śląskiej, na prawym brzegu rz. Kłodnicy. Ma charakter osiedla i ośrodka usługowego dla zakładów przemysłowych Kędzierzyna-Koźla. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy.

Pierwotnie wieś biskupa wrocławskiego (1155) …

GLIWICE

Miasto (216 000 mieszk., 220 m n.p.m.) nad rz. Kłodnicą i jej prawym dopływem Bytomką, położone na zach. skłonie Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego Wyżyny Śląskiej. Ośrodek przemysłu chemicznego (Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., „Chemi-Erg” S.A., „Izo-Erg”, Zakład Tworzyw Sztucznych, Przedsiębiorstwo Wyrobów Chemicznych …