Lubartów

Miasto powiatowe (ok. 24000 mieszk.) położone na Wysoczyźnie Lubartowskiej, nad Wieprzem. Siedziba urzędów gminy i gminy miejskiej. Ośrodek przemysłu materiałów budowlanych, szklarskiego, garbarskiego, spożywczego. Działa tu Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Muzeum Regionalne.

Miasto założone w 1543 r. staraniem Piotra …

Trasa Lublin – Lubartów

Trasa prowadzi na odcinku z Lublina do Kocka drogą główną nr 19, następnie z Kocka przez Dęblin do Sieciechowa Opactwa drogą drugorzędną nr 822, w końcówce drogą drugorzędną w kierunku wsi Nowe Słowiki. Początek trasy wiedzie …

Trasa Wola Okrzejska –  Okrzeja

WOLA OKRZEJSKA – Wieś na Wysoczyźnie Żelechowskiej, w pobliżu źródeł rz. Okrzejki. Siedziba Muzeum Biograficznego Henryka Sienkiewicza. Miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza (1846-1916) – pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla (1905 r. za „Quo vadis”). Wieś była …

Trasa Adamów – Hordzieżka

ADAMÓW – Wieś nad rz. Grabówką, na Wysoczyźnie Żelechowskiej. Siedziba urzędu gminy (pow. Łuków). Od zach. duży zespól stawów hodowlanych.

W l. 1539-1867 miasto, założone przez Adama i Hieronima Rusieckich herbu Rawicz. Pierwotnie pod nazwą Jadaromin. …

Wola Gułowska. Wieś położona nad rz. Czarną, dopływem Tyśmienicy.

Lokowana na terenie dóbr gułowskich przed 1508 r. W poł. XVI w. właściciel dóbr Hieronim Rusiecki zbudował kaplicę. W 1633 r. zostali tu sprowadzeni z Krakowa ojcowie karmelici trzewiczkowi. Nowi właściciele …

Trasa Jeziorzany – Wola Gułowska

JEZIORZANY – Wieś nad Wieprzem, siedziba urzędu gminy.
W 1498 r. lokowane zostało miasto pod nazwą Łysobyki. W XVII w. istniał tu zbór kalwiński założony przez Zbąskich. W 1656 r. miasto zostało zniszczone przez wojska …

Trasa Lublin – Michów

Trasa prowadzi drogą drugorzędną nr 809 do Przytoczna, dalej drogami lokalnymi. Odcinek z Lublina do Michowa znajduje się początkowo w pn. części Wyżyny Lubelskiej, a następnie na Wysoczyźnie Lubartowskiej.

Jest urozmaicony geomorfologicznie i w zasadzie pozbawiony …

Trasa Ryki – Gończyce

RYKI – Miasto powiatowe, siedziba urzędu gminy, położone na Wysoczyźnie Żelechowskiej (ok. 11000 mieszk.). Ośrodek przemysłu spożywczego. Siedziba Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.

Jako wieś królewska pod nazwą Riki wzmiankowana w 1439 r. W poł. …

Trasa Kurów – Ryki

KURÓW – Wieś na Płaskowyżu Nałęczowskim i Wysoczyźnie Lubartowskiej, nad Kurówką (prawy dopływ Wisły), siedziba urzędu gminy. Ośrodek przemysłu skórzanego (garbarstwo, kożusznictwo i futrzarstwo) i spożywczego (mleczarnia).

Wieś wzmiankowana w 1185 r. Prawa miejskie w l. …

Trasa Lublin – Kurów

Trasa wiedzie drogą główną nr 17. Odcinek z Lublina do Kurowa prowadzi m.in. przez pn. część Wyżyny Lubelskiej (Płaskowyż Nałęczowski) urozmaiconą geomorfologicznie i w zasadzie pozbawioną lasów. Odcinek Kurów-Gończyce to teren równinny, który przecina Wysoczyznę Lubartowską, …