Surhów. Wieś w gminie Kraśniczyn, na terenie Działów Grabowieckich, nad rz. Wojsławką, w otoczeniu wąwozów lessowych.

Wzmiankowana już w 1666 r. W XIX i na pocz. XX w. należała do Cieszkowskich, m.in. Pawła i Zofii z Kickich – rodziców …

KRASNYSTAW

Miasto powiatowe (ok. 21 000 mieszk.) położone na obszarze Działów Grabowieckich, Wyniosłości Giełczewskiej i Obniżenia Dorohuckiego, nad Wieprzem (przy ujściu rz. Żółkiewki), siedziba urzędów gminy i gminy miejskiej. Ośrodek przemysłowy (cukrownia, mleczarnia i proszkownia mleka, wytwórnia tytoniu przemysłowego, browar).…

Krasnystaw – historia

Zapewne na przeł. IX i X w. wzniesiony został naprzeciw ujścia Żółkiewki do Wieprza gród zw. Szczekarzów. Bronił on przeprawy przez rzekę na szlaku handlowym z Rusi na Mazowsze i Wielkopolskę. Należał on do plemienia Lędzian i …

ŁOPIENNIK GÓRNY

Wieś położona malowniczo na Wyniosłości Giełczewskiej, nad rz. Łopą. Siedziba urzędu gminy. Założona jako królewska w 1426 r.
Kościół św. Bartłomieja Apostoła zbudowany w l. 1909-1912 wg proj. Józefa Piusa Dziekońskiego. Neogotycki, murowany z cegły na rzucie krzyża …

IGNASIN

We wsi pozostałości murowanych zabudowań folwarcznych: czworaka, chlewu i owczarni z końca XIX w. Krzyż i tablica (odsłonięte w 1990 r.) upamiętniają oddział WiN Antoniego Kopaczewskiego „Lwa”. We wsi na przeł. 1945 i 1946 r. pracowała tajna drukarnia Inspektoratu …

SEREBRYSZCZE

Wieś w gminie Chełm. Od XV w. siedziba rodu Serebryskich, od poł. XVII w. własność Krasińskich, później Jasińskich i do końca XVIII w. Łopuskich.

Pałac barokowy z poł. XVIII w. wzniesiony przez Józefa Łopuskiego. Jego projektantem był prawdopodobnie arch. …

Chełm – Zabytki

Miasto (ok. 69900 mieszk.) położone na Polesiu Wołyńskim, na skraju Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki, nad Uherką dopływem Bugu, ośrodek przemysłowy (cementowy, szklarski, obuwniczy, spożywczy) i administracyjno-usługowy. Siedziba urzędów gminy i gminy miejskiej. Od 1999 r. miasto …

Chełm – Historia

Najdawniejsze ślady pobytu człowieka na tym terenie sięgają paleolitu (ok. 30000 temu), ciągłość stałego osadnictwa od początków naszej ery. W czasach prehistorycznych był tu gród warowny Lędzian, w X-XI w. jeden z Grodów Czerwieńskich, spornych między państwem …

STOŁPIE

Wieś w gminie Chełm. Nad rz. Garką. Wzmiankowana jako gród książąt halicko-włodzimierskich w 1204 r. Wraz z Bieławinem i Chełmem stanowił zespół umocnień.
Wieża z X-XI w. służąca zapewne celom kultowo-misyjnym. Był to nieduży obwarowany klasztor – pustelnia. Wieża …

Kulik. We wsi dwór wzniesiony w 2 poł. XVIII w. przez Załuskich. Bryła rozczłonkowana, chociaż utrzymana w jednolitym charakterze. Składa się z parterowego korpusu głównego przykrytego dachem dwuspadowym oraz przyległego do niego od strony zachodniej piętrowego skrzydła i poligonalnej …