Rachodoszcze

We wrześniu 1939 r. w rejonie wsi Rachodoszcze i Feliksówka miały miejsce zacięte walki jednostek polskiego Frontu Środkowego z 68 dywizją niemiecką. 23 września 1939 r. przechodziły tędy Wołyńska Brygada Kawalerii pod dow. płk. Juliana Filipowicza i Brygada Kawalerii …

ŻDANÓW

Wieś dawniej zw. Zdanów. Wzmiankowana w 1432 r. W 1517 r. została włączona w skład dóbr Zamoyskich. W 1656 r. zniszczyli ją Szwedzi paląc m.in. ówczesny kościół św. Stanisława. W 1767 r. wzniesiono tu cerkiew unicką z fundacji Klemensa …

DĄBROWICA

Wieś nad Tanwią (w powiecie Janów Lubelski).

2 km na pn. Kurzyna Średnia. We wsi kościół paraf, św. św. Marii Magdałeny i Mikołaja Biskupa, drewniany, powstał w l. 1816-18, rozbudowany w 1886 r. Drewniana wikarówka z 1900 r.…

SÓL

Wieś-łańcuchówka ciągnąca się na przestrzeni 8 km w dol. Białej Łady. We wsi d. cerkiew prawosławna, murowana, z 1872 r., w miejscu wcześniejszej drewnianej cerkwi greckokatolickiej wzmiankowanej 1620 r. Od 1919 r. kościół rzymskokatolicki paraf. św. Michała Archanioła, rozbudowany …

PANASÓWKA

Widoczna wyniosłość Panasowieckiej Góry (Kamienicy) o wys. 321 m n.p.m. Murowany dwór z 1 poł. XIX w. w otoczeniu parku z XIX w.

W pobliżu wsi 3 września 1863 r. miała miejsce duża zwycięska bitwa oddziału polskiego pod dow. …

Za Zwierzyńcem rozpoczyna się Roztoczański Park Narodowy. Park utworzony został w 1974 r., aby chronić centralną część polskiego Roztocza. Obecnie po kilkakrotnym jego powiększeniu ochroną objęta jest pow. 8481,76 ha. Ochroną ścisłą objętych jest 5 obszarów na terenie parku …

Guciów. Wieś na Roztoczu Środkowym, nad Wieprzem. Na pn. wsch. od wsi, na prawym brzegu Wieprza na dwóch sąsiadujących ze sobą wzgórzach cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu (1450-1200 lat p.n.e.). Pod niektórymi nasypami wcześniejsze groby z epoki neolitu (2500-1700 …

Zwierzyniec

Miasto (ok. 3700 mieszk.) położone nad rz. Wieprz i jej dopływem Świerszcz (Świrszcz), na terenie Roztocza Środkowego, urząd gminy, siedziba Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. W Zwierzyńcu-Rudce zalew utworzony na Wieprzu.

Kościół filialny św. Jana Nepomucena, murowany, barokowy, zbudowany …

Zwierzyniec – historia

Na pocz. XVII w. Jan Zamoyski wzniósł tu drewniany pałacyk myśliwski, założył zwierzyniec i pstrągarnię. Powstały zwierzyniec, w którym przebywały żubry, łosie, jelenie, samy, daniele, dziki, rysie, a później także dzikie konie tarpany, został otoczony wysokim parkanem …

Sąsiadka. We wsi grodzisko zw. Okopem, które składa się z właściwego owalnego grodu, otoczonego stromym, wysokim na 6 m wałem, oraz dwóch podgrodzi znajdujących się od strony wsch. i pn. i otoczonych niższymi wałami. Datowane jest na wczesne średniowiecze …