ZAJEZIERZE

Wieś, w której jesienią 1920 r. skoszarowano 28 pułk artylerii lekkiej podległy 28 DP. Przy kościele stoi pomnik ku czci żołnierzy polskich z 28 DP, na którym udokumentowano ich drogę bojową we wrześniu 1939 r., nazwiska poległych żołnierzy i …

Dęblin

Miasto (ok. 19000 mieszk.) położone nad Wisłą, przy ujściu do niej Wieprza, na terenie Doliny Środkowej Wisły. Siedziba gminy miejskiej, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Drobny przemysł spożywczy i odzieżowy.

Twierdza Dęblin budowana w l. 1838-47 wg proj. Iwana …

Dęblin – Historia

Jako wieś wzmiankowany w 1397 r. Początkowo należała wraz z okolicznymi wsiami (Mierzwiączka, Modrzyce, Żdżary, Kleszczówka) do dóbr bobrownickich (nazwa od znajdującego się na wsch. od Dęblina miasta – od 1485 r. – Bobrowniki) należących w XV …

Bobrowniki. Wieś w Dolinie Środkowej Wisły, nad Wieprzem. Znane w średniowieczu jako miejsce przeprawy przez Wieprz. W XV-XVII w. własność kolejno: Tarnowskich, Tarłów, Mniszchów i Sapiehów. Prawa miejskie w l. 1485-1869.

Układ urbanistyczny z XVI-XIX w. Kościół paraf. Nawiedzenia …

Sobieszyn. Wieś na skraju doi. Wieprza.
Sobieszyn był gniazdem rodowym Sobieskich, następnie w posiadaniu Zbąskich, Tarnowskich i Kickich. Od 1830 r. własność Kickich. W 1886 r. dzięki testamentowi Kajetana Kickiego (1803-78), który cały swój majątek (ziemia o pow. 5300 …

Kock – Zabytki

Zachował się zabytkowy układ urbanistyczny z XV XVIII w. Rynek o wymiarach 120×125 m zajęty częściowo przez skwer i dworzec autobusowy. Kościół paraf. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z l 1779-82 proj. Szymona Bogumiła Zuga, klasycystyczny, jednonawowy, murowany …

KOCK – Historia

Miasto (ok. 3500 mieszk.) położone na skraju Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Żelechowskiej, nad stromym brzegiem rz. Tyśmienicy (prawy dopływ Wieprza), siedziba urzędu miasta i gminy.

Okolice Kocka zamieszkane były od zamierzchłych czasów. Osada targowa istniała już od …

FIRLEJ

Wieś na Wysoczyźnie Lubartowskiej, położona nad jeziorami Firlej (pow. 82 ha, głęb. 9,6 m, piaszczyste plaże, ośrodki wypoczynkowe) i Kunów (pow. 99 ha, głęb. 3,6 m), w otoczeniu lasów, siedziba urzędu gminy.

Dawniej miasto, założone w 1557 r. przez …

Kozłówka. Wieś na Wysoczyźnie Lubartowskiej. Siedziba Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Murowany pałac wzniesiono w l. 1735-42 dla Michała, a następnie Franciszka Bielińskich, zapewne wg proj. Józefa II Fontany, w stylu późnego baroku. Budowli patronowała francuska zasada „entre court et …

Skrobów. W czasie II wojny światowej w d. budynku szkoły zawodowej stacjonowała jednostka Wehrmachtu, później zorganizowano obóz jeniecki dla żołnierzy radzieckich. Zginęło lub zmarło tu z chorób i wycieńczenia blisko 7 tys. jeńców. 25 lipca 1944 r. Armia Czerwona w …