Kulik. We wsi dwór wzniesiony w 2 poł. XVIII w. przez Załuskich. Bryła rozczłonkowana, chociaż utrzymana w jednolitym charakterze. Składa się z parterowego korpusu głównego przykrytego dachem dwuspadowym oraz przyległego do niego od strony zachodniej piętrowego skrzydła i poligonalnej …

Siedliszcze-Osada. Wieś, siedziba urzędu gminy Siedliszcze.

Wzmiankowana w 1421 r. Pierwsza cerkiew istniała tu przed 1510 r. W 1657 r. ówczesny dzierżawca wsi Hieronim Stryjeński założył tu zbór innowierczy. W I. 1706-58 właścicielami Siedliszcza byli Rzewuscy. Michał Rzewuski, następnie Stanisław …

DOROHUCZA

We wsi kościół paraf. św. Judy Tadeusza, murowany, z 1790 r., klasycystyczny, na rzucie prostokąta, salowy. W prawym ołtarzu bocznym obraz „Chrystus w ciemni”, barokowy z XVII w. Dwa portrety fundatorów kościoła w ozdobnych ramach, Szczęsnego Siła Nowickiego i …

BISKUPICE

Miejscowość położona w regionie rolniczym, na Płaskowyżu Świdnickim. Wieś wzmiankowana w 1425 r. jako własność biskupów krakowskich. Od 1450 r. prawa miejskie uzyskane dzięki staraniom kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, utracone w 1869 r. W 1941 r. powstała tu konspiracyjna Organizacja …

PIASKI

Miasto (ok. 3000 mieszk.), siedziba urzędu gminy. Prawa miejskie nadane w 1415 r. W XVI w. własność Orzechowskich, a następnie od 1627 r. Suchodolskich. W 2 poł. XVI w. ważny ośrodek ruchu ariańskiego, a od 1645 r. kalwińskiego, stąd …

Świdnik. Miasto powiatowe (ok. 40000 mieszk.) położone na Płaskowyżu Świdnickim, siedziba gminy miejskiej. Duży ośrodek przemysłowy.
Głównym zakładem jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik”, znana z produkcji śmigłowców „Sokół”, szybowców i motolotni. Pierwsze śmigłowce opuściły zakład w 1956 r. …

SŁAWATYCZE

Wieś na Równinie Kodeńskiej, w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Około 1500 mieszk., siedziba urzędu gminy. Drogowe przejście graniczne. Nazwa zapewne wywodzi się od wschodnio-słowiańskiego imienia Sławat. Wieś położona jest nad samym Bugiem, który płynie w szerokiej dolinie tworząc liczne ramiona …

DOŁHOBRODY

Wieś należąca w XVII w. do klucza sławatyckiego dóbr Radziwiłłów z Białej Podlaskiej. W 1705 r. powołano tu parafię unicką w miejsce prawosławnej i wybudowano nową cerkiew.
Od 1991 r. miejsce dorocznych imprez pod nazwą Muzyka Kresów, będących przeglądem …

RÓŻANKA

Wieś na wysokiej skarpie na lewym brzegu Bugu. Ośrodek tkactwa ludowego.

W 1507 r. nastąpiła lokacja miasta prywatnego założonego przez księcia Andrzeja Michajłowicza Hołownię, która utrzymała się do poł. XVII w. Śladem lokacji jest trójkątny rynek. W XVI i …

SUSZNO

Wieś położona nad Bugiem. Miejsce osadnictwa z czasów prehistorycznych. Tu w czasie prac archeologicznych natrafiono na krzemienne zgrzebło datowane na 230-190 tys. lat p.n.e. Jest to najstarszy przedmiot stanowiący wyrób praczłowieka odnaleziony na ziemiach polskich. Podobnie jak pobliska Różanka, …