ŁOWCZA

Trasa zaczyna prowadzić zach. granicą Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, a później przecina jego powierzchnię. Sobiborski Park Krajobrazowy utworzono w 1983 r. na pow. 9000 ha. Położony jest we wsch. części Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego, w widłach Bugu i jego dopływu Widawki. Chroni …

SAWIN

Wieś na pograniczu Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki nad rz. Lepietuchą. Siedziba urzędu gminy.

Wieś wzmiankowana w 2 poł. XIV w. jako uposażenie kościoła paraf, w Chełmie. W 1493 r. utworzone zostało staraniem biskupa Macieja ze Starej Łomży miasto …

HORODYSZCZE

Wieś na Polesiu Wołyńskim. Na zach. od drogi Chełm-Włodawa grodzisko wczesnośredniowieczne zw. Dziewiczą Górą, na planie trójkąta ze śladami wału obronnego. Na pd. stoku wzgórza stanowisko roślin kserotermicznych.

3 km na pn. zach. Staw. We wsi park i …

WIERZCHOWINY

6 czerwca 1945 r. oddział Pogotowia Akcji Specjalnej NSZ (podporządkowany wówczas AK) pod dow. mjr. dr. Mieczysława Pazderskiego „Szarego” wykonał wyrok śmierci na 19 mieszkańcach wsi (17 Ukraińcach i 2 Polakach) za współpracę z UB i NKWD. Tego samego …

JAROSŁAWIEC

Wieś w pow. Hrubieszów. Zachował się ciekawy układ przestrzenny – okolnica z pocz. XIX w. Murowany klasycystyczny zajazd (obecnie ośrodek kultury) z 1 poł. XIX w. wzniesiony z kredytu Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Od frontu okazały portyk dorycki z umieszczonym …

UCHANIE

Wieś nad rz. Uchanką, siedziba urzędu gminy.

Jako osada wzmiankowane w XIII w. Lokacja miasta w 1484 r. Wtedy też zapewne zaczęli osiedlać się tu Żydzi. Parafia rzymskokatolicka erygowana była w 1484 r. Pierwszy kościół prowadzili paulini, którzy opuścili …

WOJSŁAWICE

Wieś, siedziba urzędu gminy. Położona na Działach Grabowieckich, nad rz. Wojsławką.

Wzmiankowana w 1434 r„ od 1440 r. miasto na prawie magdeburskim lokowane przez Jana Ligęzę Czyżowskiego herbu Półkozic – kasztelana krasnostawskiego. W 1446 r. miejsce sejmiku ziemi chełmskiej. …

BOŃCZA

Wieś na obszarze Działów Grabowieckich, nad Wojsławką (prawy dopływ Wieprza). Do XVII w. znana pod nazwą Pustotew. Obecna nazwa to nazwa herbu ówczesnych właścicieli wsi Sienickich.

Kościół paraf. św. Stanisława Biskupa, zbudowany przez Mikołaja Sienickiego w 1577 r. jako …

Iłowiec. We wsi drewniany dwór z 2 poł. XIX w. Murowany spichlerz z końca XIX w. Pozostałości parku. Na zach. krańcu wsi cmentarz z czasów / wojny światowej, na którym pochowanych jest w 29 mogiłach 2001 żołnierzy armii austriackiej.…

Grabowiec. Wieś na obszarze Działów Grabowieckich, nad Kalinówką (dopływ Wolicy), siedziba urzędu gminy. We wsi izba pamiątek eksponująca zbiory archeologiczne, etnograficzne i numizmatyczne. Działa tu Kapela i Chór Ziemi Grabowieckiej.

Wieś wzmiankowana w 1268 r. jako gród obronny z …