HREBENNE (granica państwa)

Wieś na Roztoczu Wschodnim. Znajdują się tu drogowe i kolejowe przejścia graniczne polsko-ukraińskie.

Wieś założona na pocz. XV w. przez osadników wołoskich. W 1472 r. wzmiankowana tu była cerkiew prawosławna, zamieniona w 1596 r. na greckokatolicką, którą …

Kniazie. Wieś utworzona z dwóch wsi Lubyczy Kameralnej i Lubyczy Kniazie. Założona zapewne w XV w. przez osadników wołoskich. W XIX w. znajdowała się tu kamera, czyli komora celna, na granicy zaboru austriackiego i Królestwa Polskiego. W nocy z …

Huta Lubycka. Wieś lokowana w końcu XVI w. Do pierwszego rozbioru Polski była własnością królewską. W pobliżu (ok. I km) wsi blisko 90 radzieckich betonowych schronów bojowych z l. 1940-41, wystawionych wzdłuż linii demarkacyjnej radziecko-niemieckiej ustalonej w 1939 r. …

BEŁŻEC

Wieś na Roztoczu Środkowym, siedziba urzędu gminy. Węzeł komunikacyjny (duża stacja PKP).

Wzmiankowana w XVI w. jako własność Bełżeckich. Dzięki staraniom Samuela Lipskiego w 1607 r. miała miejsce lokacja miasta, ale okazała się niezbyt trwała – przed 1676 r. …

Majdan Górny. 2 km na pn. od wsi grodzisko na Białej Górze zw. Medno, znajdujące się na wzgórzu (349 m n.p.m.) dominującym nad całą okolicą, w tym nad doliną rz. Huczwy. Położone jest na szczycie wzgórza, ma słabo już …

Tomaszów Lubelski

Miasto powiatowe (ok. 21000 mieszk.) położone w dolinie rz. Sołokii, siedziba urzędów gminy i gminy miejskiej.

Zachował się zabytkowy układ urbanistyczny na rzucie sześcioboku z czworobocznym rynkiem pośrodku, z którego naroży i środków pierzei wychodzą ulice. Na pn. …

Tomaszów Lubelski – Historia

Zostało założone przy nowo wytyczonej drodze z Lublina do Lwowa przez kanclerza Jana Zamoyskiego w 1590 r., pierwotnie pod nazwą Jelitowo (nazwa utworzona od herbu Zamoyskich – Jelita). W 1595 r. nadana została nazwa Tomaszów od …

TARNAWATKA

Wieś, siedziba urzędu gminy. Istnienie cerkwi prawosławnej wzmiankowane w 1578 r. W 1. 1596-1875 zamieniona była ona na greckokatolicką. Następnie do I wojny światowej ponownie prawosławna, a od 1921 r. jako kościół paraf, rzymskokatolicki. Dawna cerkiew prawosławna Świętej Trójcy, …

Śniatycze. We wsi wzmiankowane było istnienie cerkwi prawosławnej w 1564 r. W 1596 r. cerkiew ta została zamieniona na greckokatolicką. W sąsiedztwie Śniatycz 30-31 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej trwały zacięte walki pomiędzy ułanami polskimi z 1 …

Komarów-Osada. Wieś, siedziba urzędu gminy. Wieś zapewne założona w 1 poł. XVI w. przez Sanguszków. Lokacja miasta miała miejsce w końcu XVIII w. Utrata praw miejskich w l. 1869-70.

W okolicach wsi 26 sierpnia-2 września 1914 r. rozegrała się …