SEREBRYSZCZE

Wieś w gminie Chełm. Od XV w. siedziba rodu Serebryskich, od poł. XVII w. własność Krasińskich, później Jasińskich i do końca XVIII w. Łopuskich.

Pałac barokowy z poł. XVIII w. wzniesiony przez Józefa Łopuskiego. Jego projektantem był prawdopodobnie arch. …

Chełm – Zabytki

Miasto (ok. 69900 mieszk.) położone na Polesiu Wołyńskim, na skraju Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki, nad Uherką dopływem Bugu, ośrodek przemysłowy (cementowy, szklarski, obuwniczy, spożywczy) i administracyjno-usługowy. Siedziba urzędów gminy i gminy miejskiej. Od 1999 r. miasto …

Chełm – Historia

Najdawniejsze ślady pobytu człowieka na tym terenie sięgają paleolitu (ok. 30000 temu), ciągłość stałego osadnictwa od początków naszej ery. W czasach prehistorycznych był tu gród warowny Lędzian, w X-XI w. jeden z Grodów Czerwieńskich, spornych między państwem …

STOŁPIE

Wieś w gminie Chełm. Nad rz. Garką. Wzmiankowana jako gród książąt halicko-włodzimierskich w 1204 r. Wraz z Bieławinem i Chełmem stanowił zespół umocnień.
Wieża z X-XI w. służąca zapewne celom kultowo-misyjnym. Był to nieduży obwarowany klasztor – pustelnia. Wieża …

Kulik. We wsi dwór wzniesiony w 2 poł. XVIII w. przez Załuskich. Bryła rozczłonkowana, chociaż utrzymana w jednolitym charakterze. Składa się z parterowego korpusu głównego przykrytego dachem dwuspadowym oraz przyległego do niego od strony zachodniej piętrowego skrzydła i poligonalnej …

Siedliszcze-Osada. Wieś, siedziba urzędu gminy Siedliszcze.

Wzmiankowana w 1421 r. Pierwsza cerkiew istniała tu przed 1510 r. W 1657 r. ówczesny dzierżawca wsi Hieronim Stryjeński założył tu zbór innowierczy. W I. 1706-58 właścicielami Siedliszcza byli Rzewuscy. Michał Rzewuski, następnie Stanisław …

DOROHUCZA

We wsi kościół paraf. św. Judy Tadeusza, murowany, z 1790 r., klasycystyczny, na rzucie prostokąta, salowy. W prawym ołtarzu bocznym obraz „Chrystus w ciemni”, barokowy z XVII w. Dwa portrety fundatorów kościoła w ozdobnych ramach, Szczęsnego Siła Nowickiego i …

BISKUPICE

Miejscowość położona w regionie rolniczym, na Płaskowyżu Świdnickim. Wieś wzmiankowana w 1425 r. jako własność biskupów krakowskich. Od 1450 r. prawa miejskie uzyskane dzięki staraniom kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, utracone w 1869 r. W 1941 r. powstała tu konspiracyjna Organizacja …

PIASKI

Miasto (ok. 3000 mieszk.), siedziba urzędu gminy. Prawa miejskie nadane w 1415 r. W XVI w. własność Orzechowskich, a następnie od 1627 r. Suchodolskich. W 2 poł. XVI w. ważny ośrodek ruchu ariańskiego, a od 1645 r. kalwińskiego, stąd …

Świdnik. Miasto powiatowe (ok. 40000 mieszk.) położone na Płaskowyżu Świdnickim, siedziba gminy miejskiej. Duży ośrodek przemysłowy.
Głównym zakładem jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik”, znana z produkcji śmigłowców „Sokół”, szybowców i motolotni. Pierwsze śmigłowce opuściły zakład w 1956 r. …