SŁAWATYCZE

Wieś na Równinie Kodeńskiej, w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Około 1500 mieszk., siedziba urzędu gminy. Drogowe przejście graniczne. Nazwa zapewne wywodzi się od wschodnio-słowiańskiego imienia Sławat. Wieś położona jest nad samym Bugiem, który płynie w szerokiej dolinie tworząc liczne ramiona …

DOŁHOBRODY

Wieś należąca w XVII w. do klucza sławatyckiego dóbr Radziwiłłów z Białej Podlaskiej. W 1705 r. powołano tu parafię unicką w miejsce prawosławnej i wybudowano nową cerkiew.
Od 1991 r. miejsce dorocznych imprez pod nazwą Muzyka Kresów, będących przeglądem …

RÓŻANKA

Wieś na wysokiej skarpie na lewym brzegu Bugu. Ośrodek tkactwa ludowego.

W 1507 r. nastąpiła lokacja miasta prywatnego założonego przez księcia Andrzeja Michajłowicza Hołownię, która utrzymała się do poł. XVII w. Śladem lokacji jest trójkątny rynek. W XVI i …

SUSZNO

Wieś położona nad Bugiem. Miejsce osadnictwa z czasów prehistorycznych. Tu w czasie prac archeologicznych natrafiono na krzemienne zgrzebło datowane na 230-190 tys. lat p.n.e. Jest to najstarszy przedmiot stanowiący wyrób praczłowieka odnaleziony na ziemiach polskich. Podobnie jak pobliska Różanka, …

Włodawa

Miasto powiatowe (ok. 14 800 mieszk.) położone na terenie Garbu Włodawskiego, nad Bugiem, u ujścia Włodawki do Bugu. Siedziba urzędów gminy i gminy miejskiej, Ośrodek przemysłowy (zakłady garbarskie w Orchówku). Miejsce corocznych festiwali „Poleskie Lato z Folklorem”.

Zachował się …

Włodawa – Historia

Wzmiankowana w XIII w. jako ruski gród warowny. Po najeździe Tatarów w 1241 r. przebywali w nim książę halicko-włodzimierski Daniel Romanowicz, późniejszy król Rusi, i jego syn książę Lew. W 1 poł. XIV w. Włodawa została włączona …

WYTYCZNO

Wieś w gminie Urszulin. 7 listopada 1863 r. rozegrała się tutaj potyczka oddziału powstańczego pod dow. Roztworowskiego z wojskami carskimi. 1-2 października 1939 r. w rejonie Wytyczno – Wólka Wytycka miały miejsce zacięte walki Korpusu Ochrony Pogranicza pod dow. …

Trasa Załucze Stare – Wereszczyn

Załucze Stare. We wsi 22 lutego 1944 r. zostali zamordowani przez radziecki oddział dywersyjny „Wołodii” – Wolodymyra Mojesenki kpt. Józef Milert „Sęp”, jeden z najsłynniejszych dowódców AK działających w rejonie Chełma i Włodawy, oraz jego …

URSZULIN

Wieś, siedziba urzędu gminy. W sąsiedztwie liczne jeziora: Sumin, Rotcze, Uściwierz i Wytyckie. 7 lipca 1863 r. miała tutaj miejsce potyczka oddziałów powstańczych Adama Zielińskiego i ppłk. Józefa Jankowskiego z wojskami carskimi. W Urszulinie swoją siedzibę ma dyrekcja Poleskiego …

Świerszczów. Wieś znana od pocz. XV w. We wsi d. cerkiew unicka Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowana w 1801 r., w 1875 r. zmieniona na prawosławną. Od 1923 r. kościół rzymskokatolicki św. Bazylego. Drewniana, konstrukcji zrębowej. Zewnątrz i wewnątrz wzmocniona lisicami, …