Leśnica

Miasto (3100 mieszk., 225 m n.p.m.) nad rzeczką Cedroń na pd. skłonie Grzbietu Chełm, stanowiącego zach. kraniec Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska) ku Niecce Kozielskiej (Kotlina Raciborska). Atrakcyjny ośrodek turystyczny Opolszczyzny. Miasto historycznie związane z walkami powstańczymi pod Górą św. …

STRZELCE OPOLSKIE

Miasto (22 000 mieszk., 240 m n.p.m.) położone na pn. skłonie Garbu Tarnogórskiego Wyżyny Śląskiej. Stolica podregionu – ziemi strzeleckiej. Centrum przemysłu wapienniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Opolwap”). Wielka cementownia „Strzelce Opolskie”, Fabryka Maszyn i Urządzeń „Agromet-Pionier” i …

Strzelce Opolskie – historia

Miasto na starym szlaku handlowym Wrocław – Opole – Kraków. Pierwotnie jako osada targowa i stanica księstwa opolskiego w okresie polowań. Prawa miejskie otrzymały Strzelce prawdopodobnie w 1362, chociaż inni przypisują nadanie ich Bolkowi I księciu …

Ujazd

Miasto (3000 mieszk., 200 m n.p.m.) położone na pd. skłonie Garbu Tarnogórskiego Wyżyny Śląskiej, na prawym brzegu rz. Kłodnicy. Ma charakter osiedla i ośrodka usługowego dla zakładów przemysłowych Kędzierzyna-Koźla. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy.

Pierwotnie wieś biskupa wrocławskiego (1155) …

GLIWICE

Miasto (216 000 mieszk., 220 m n.p.m.) nad rz. Kłodnicą i jej prawym dopływem Bytomką, położone na zach. skłonie Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego Wyżyny Śląskiej. Ośrodek przemysłu chemicznego (Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., „Chemi-Erg” S.A., „Izo-Erg”, Zakład Tworzyw Sztucznych, Przedsiębiorstwo Wyrobów Chemicznych …

Gliwice – historia

Gliwice należą do najstarszych miast górnośląskich. Powstały w poł. XIII w. Pierwsze prawa miejskie otrzymały prawdopodobnie od Władysława I (księcia opolskiego, założyciela miasta Bytomia). Pierwsze wzmianki historyczne o Gliwicach pochodzą z 2. poł. XIII w. (1276, 1279, …

ZABRZE

Miasto (203 000 mieszk., 220 m n.p.m.) położone na zach. krańcu Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, w rejonie Wyżyny Śląskiej nad rz. Bytomką. Duży ośrodek przemysłu ciężkiego: kopalnie węgla („Zabrze”, „Makoszowy” i „Pstrowski”), koksownie („Zabrze”, „Jadwiga”, „Makoszowy”,,Zaborze”), fabryka maszyn górniczych, fabryka lin …

Zabrze – historia

Współczesne Zabrze to zespół osad rolniczych powstałych w różnych okresach. Najstarsze tradycje mają Biskupice, odnotowane w dokumencie z 1243, wydanym przez księcia opolskiego Mieszka II, stwierdzającym że jest to wieś kościelna. należąca do biskupów wrocławskich. Inna z …

RUDA ŚLĄSKA

Miasto (170 000 mieszk., 200 m n.p.m.) leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim w pd. rejonie Wyżyny Śląskiej nad rz. Kłodnicą (pd. część miasta) i jej dopływami: potokiem Wirek (centralna część miasta) i Bytomką (w pn. części). Poważny ośrodek górnictwa …

Ruda Śląska – historia

Dzieje miasta Ruda Śląska we współczesnych granicach rozpoczynają się od 1959, kiedy to połączono Rudę Śląską i Nowy Bytom. W skład miasta (począwszy od 1951) weszły dotychczas samodzielne miejscowości (Ruda. Godula, Orzegów, Bykowina, Halemba z Kłodnicą …